Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
03 / 26.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 8 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Asia/2

Varauksen jatkaminen Peab Invest Oy:lle toimistotalohankkeensuunnittelua varten (Pitäjänmäki, kaavatontti 46025/14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/3

Alueen varaaminen Jätkäsaaresta kelluvan uimalan ja liiketoimintojen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/4

Alueen varaaminen Jätkäsaaresta liikuntakeskuksen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, Ahdinallas) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/5

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/6

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 14 Asia/7

Forum Virium Helsinki Oy:n, Helsingin Markkinointi Oy:n ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n esittäytyminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12