Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
08 / 11.11.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Toimitilatonttien varaaminen Technopolis Holding Oyj:lle toimitilahankkeen jatkosuunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari, tontit 20048/9 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Innovatiiviset hankinnat -hankkeen rahoitushakemus

Liite 3

Yrittäjyyden ja työelämäosaamisen Stadi -hankkeen rahoitushakemus

Liite 4

Oppimisratkaisujen hautomo -hankkeen rahoitushakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Helsingin matkailun tiekartan tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Tilannekatsaus hautomopalveluiden kehittämisestä Helsingissä (pdf) (html)


Asia/6

Helsingin kaupungin hakeutuminen työllisyydenhoidon kuntakokeiluun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
15.03.2018 11:50