Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
01 / 28.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Tilannekatsaus, Pasilan aluerakentamisprojekti (pdf) (html)


Asia/3

Health Capital Helsinki -kehittämiskokonaisuuden rahoitus innovaatiorahaston varoilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HCH hakemus ja hankesuunnitelma

Liite 3

HCH 2015-2018 toimikauden loppuraportin luonnos

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
15.03.2018 11:50