Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
06 / 07.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Alueen varaaminen NCC Property Development Oy:lle toimistohankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Ruoholahti K.A Fagerholmin aukio) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman 2017–2021 periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/4

Helsingin kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet vuosille 2018-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )JAA
15.03.2018 11:50