Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
03 / 08.04.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 8 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 9 Asia/2

Helsingin kansainvälisten toimistojen esittely (pdf) (html)


§ 10 Asia/3

Tontin varaaminen Conorin Oy:lle teollisuusrakennuksen suunnittelua varten (Pitäjänmäki, tontti 46053/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/4

Varauksen jatkaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle toimistohankkeensuunnittelua varten (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaavan muutos nro 11561

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Asia/5

Alueen varaaminen Kampista SRV Yhtiöt Oyj:lle UrBaana-hankkeen osoittaman aluekokonaisuuden toteutusedellytysten selvittämistä ja jatkokehittelyä varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Hakemus

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.JAA
05.12.2019 20:12