Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto
04 / 19.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 15 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 16 Asia/2

Tallinna-tunnelin esiselvityksen tulokset (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/3

Ydinkeskustassa ja Hakaniemessä suunnitteilla ja vireillä olevien elinkeinopoliittisesti merkittävien maankäytön hankkeiden tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 18 Asia/4

Varauksen jatkaminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle toimistohankkeen suunnittelua varten (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/6) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/5

Tontin varaaminen Jätkäsaaresta Vastint Hospitality B.V.:lle hoteliin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20026/10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Asia/6

Alueen varaaminen Kampista elokuvakeskuksen suunnittelua varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:12