Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa.

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää

  1. elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukykyä koskevista periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista
  2. työllisyydenhoidon periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista
  3. maahanmuuttoa koskevista periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista
  4. kansainvälisiä asioita ja kaupunkimarkkinointia koskevista periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista
  5. korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista
  6. innovaatiorahaston käytöstä
  7. kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.


10.11.2020 13:59

Päätösasiakirjojen julkaisu verkkosivuilla

Kokouksen esityslista julkaistaan kaupungin sivulla kokousta edeltävänä torstaina kello 14.00. Valmistuttuaan pöytäkirja korvaa esityslistan.