Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenet ja kokousajat

Näringslivssektionen, ledamöter och sammanträdestider

Jaostossa on 9 jäsentä. Pormestari toimii jaoston puheenjohtajana. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Jäsenet / Ledamöter 2017–2019:

Puolue
Parti
Party
Jäsenet
Ledamöter
Members
Henkilökohtaiset varajäsenet
Personliga ersättare
Personal deputies
Puolue Nimi Nimi
Kok. Jan Vapaavuori Pia Pakarinen
Kok. Jenni Pajunen Wille Rydman
Kok. Otto Meri
Arja Karhuvaara
Vihr. Anni Sinnemäki Hannu Oskala
Vihr. Reetta Vanhanen Sanna Vesikansa
Vihr. Ozan Yanar Maria Ohisalo
SDP Kaarin Taipale Tomi Sevander
Vas. Suldaan Said Ahmed Anna Vuorjoki
RKP Silja Borgasdóttir Sandelin Marcus Rantala
Kok. Puheenjohtaja, Ordförande, Chairman: Jan Vapaavuori
Vihr. Varapuheenjohtaja, Vice Ordförande, Vice Chairman: Anni Sinnemäki 


• esittelijä: elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva
• pöytäkirjanpitäjä: Mari Tammisto, mari.tammisto (at) hel.fi

Kokousajat 2018 / Sammanträdestider 2018

  • 10.12.

Kokousajat 2019 / Sammanträdestider 2019

  • 28.1.2019
  • 11.3.2019
  • 8.4.2019
  • 29.4.2019 (peruttu)
  • 27.5.2019
  • 10.6.2019

Kokoukset eivät ole avoimia yleisölle.  Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.JAA
08.04.2019 14:36