Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenet ja kokousajat

Näringslivssektionen, ledamöter och sammanträdestider

Jaostossa on 9 jäsentä. Pormestari toimii jaoston puheenjohtajana. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee kahden vuoden toimikaudeksi jaoston jäsenet ja varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsee jaoston varsinaisista jäsenistä sille varapuheenjohtajan.

Jäsenet / Ledamöter 2019–2021:

Puolue
Parti
Party
Jäsenet
Ledamöter
Members
Henkilökohtaiset varajäsenet
Personliga ersättare
Personal deputies
Puolue Nimi Nimi
Kok. Jan Vapaavuori Pia Pakarinen
Kok. Jenni Pajunen Wille Rydman
Kok. Otto Meri
Arja Karhuvaara
Vihr. Ozan Yanar Sanna Vesikansa
Vihr. Anni Sinnemäki Mikko Särelä
Vihr. Fatim Diarra Kaisa Hernberg
SDP Elisa Gebhard Tomi Sevander
Vas. Suldaan Said Ahmed Mai Kivelä
RKP Silja Borgasdóttir Sandelin Marcus Rantala
Kok. Puheenjohtaja, Ordförande, Chairman: Jan Vapaavuori
Vihr. Varapuheenjohtaja, Vice Ordförande, Vice Chairman: Ozan Yanar 


• esittelijä: elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva
• pöytäkirjanpitäjä: Asta Vennelä, asta.vennela (at) hel.fi

Kokousajat 2019 / Sammanträdestider 2019

 • 28.1.2019
 • 11.3.2019
 • 8.4.2019
 • 29.4.2019 (peruttu)
 • 27.5.2019
 • 10.6.2019
 • 24.6.2019
 • 16.9.2019
 • 28.10.2019
 • 18.11.2019
 • 9.12.2019

Elinkeinojaosto kokoontuu kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen maanantaisin aikaisintaan kello 17. Kokoukset eivät ole avoimia yleisölle.

Näringslivssektionen sammanträder måndagar tidigast kl. 17.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.JAA
07.08.2019 14:03