Suoraan sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenet ja kokousajat

Stadsstyrelsens koncernsektions ledamöter och sammanträdestider

City Board City Group Division members and meeting times

Puolue
Parti
Party
Jäsenet
Ledamöter
Members
Henkilökohtaiset varajäsenet
Personliga ersättare
Personal deputies
Kok. Juhana Vartiainen Daniel Sazonov
Kok. Pia Pakarinen Juha Hakola
Kok. Jenni Pajunen Maarit Vierunen
Vihr. Anni Sinnemäki Kasper Kivistö
Vihr. Tuomas Rantanen Johanna Nuorteva
SDP Ville Jalovaara Lauri Muranen
SDP Nasima Razmyar Elisa Gebhard
Vas Titta Hiltunen Paavo Arhinmäki
PS Jussi Halla-aho Mari Rantanen
Kok. Puheenjohtaja, Ordförande, Chairman
Juhana Vartiainen
Vihr. Varapuheenjohtaja, Vice Ordförande, Vice Chairman         
Tuomas Rantanen
  • esittelijä / föredragande / presenter:
    Kansliapäällikkö / Kanslichef/ City Manager Sami Sarvilinna
  • sihteeri / sekreterare / secretary: 
    Asta Vennelä, asta.vennela (at) hel.fi

Kokousajat / Mötestider / Meeting times 2023: https://paatokset.hel.fi/fi/kokouskalenteri

FI: Konsernijaosto kokoontuu kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen maanantaisin aikaisintaan kello 17. Kokoukset eivät ole avoimia yleisölle. 

SV: Koncernsektionen sammanträder måndagar tidigast kl. 17.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

EN: The City Group Division of the City Board meets after meetings of the City Board on Mondays at 5 pm at the earliest. Meetings of the group are not open to the public.
23.01.2023 09:08