Kaupunginhallituksen jaostot

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio – kaupunginhallituksen jaostot


Kaupunginhallituksella on kolme jaostoa, jotka ovat konsernijaosto , tietotekniikkajaosto ja johtamisen jaosto.

Konsernijaosto valvoo säätiöiden ja tytäryhteisöjen toimintaa.

Tietotekniikkajaosto valvoo kaupungin tietotekniikkastrategiaa sekä tietohallinto- ja tietotekniikkainvestointeja.

Johtamisen jaosto tekee esityksiä kaupunginhallitukselle kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta.JAA
29.05.2017 11:56