Miten osallistun ja vaikutan?

Osallistu ja vaikuta Helsingin kaupunkiin

Kuntalaki velvoittaa kaupunkia pitämään huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja erilaisten palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.

Helsingissä on lukuisia erilaisia tapoja ja menetelmiä, joilla varmistetaan kaupunkilaisten mahdollisuudet osallistua. Osallistumisen kenttä kasvaa ja kehittyy koko ajan, niin myös näiden sivujen sisältö.

Kuvan teksti: Kaupunki olet sinä.JAA
20.09.2018 12:28