Suoraan sisältöön

Kaupunginosien stadiluotsit

Kaikissa Helsingin suurpiireissä toimii stadiluotsi, joka auttaa kaupunkilaisia löytämään oikeat vaikuttamiskanavat Helsingissä. Stadiluotseilta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa. Stadiluotsit tukevat kaupunkilaisten ja kaupungissa toimivien yhteisöjen keskinäistä vuoropuhelua, yhteistoimintaa sekä alueellisten kehittämistoimien yhteensovittamista. Stadiluotsien avulla asukkaat ja yhteisöt löytävät nykyistä helpommin yhteistyökumppaneita, joilla on samansuuntaisia intressejä. Stadiluotsit ovat myös mukana pormestarin asukasiltojen järjestämisessä.

Lisäksi stadiluotsit kehittävät ja toimeenpanevat osallistuvaa budjetointia yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa sekä huolehtivat osallistuvan budjetoinnin yhdenvertaisesta toteutumisesta alueillaan. Helsingin osallistuvan budjetointi eli OmaStadi on toteutettu nyt kaksi kertaa vuosien 2018-21 aikana (ensimmäinen kerta oli vuosina 2018-2019 ja toinen vuosina 2020-2021.) OmaStadissa kaupunkilaiset ovat tänä aikana päässeet ideoimaan, suunnittelemaan ja päättämään, mihin 13,2 miljoonaa euroa käytetään kaupungin kehittämiseksi. Stadiluotsit tukevat kaupunkilaisia kaikissa prosessin vaiheissa. Lue lisää OmaStadista.

Stadiluotsit tavoitat sähköpostiosoitteista etunimi.sukunimi@hel.fi tai lähettämällä viestin osoitteeseen stadiluotsit@hel.fi. Voit myös ottaa yhteyttä puhelimitse. Stadiluotsien puhelinnumerot löytyvät kaupungin puhelinluettelosta.

Eteläinen suurpiiri: Jarkko Laaksonen Facebook
Läntinen suurpiiri: Laura Päiväpuro Facebook
Keskinen suurpiiri: Gritten Naams Facebook
Pohjoinen suurpiiri ja Kaarela: Anni Salla Facebook
Koillinen suurpiiri: Kirsti Kallansalo Facebook
Kaakkoinen suurpiiri ja Vuosaari: Johannes Jauhiainen Facebook
Itäinen suurpiiri ja Östersundom: Marjaana Jaranne Facebook
22.12.2022 13:27