Suoraan sisältöön

Osallisuuspeli

Helsingin kaupungin osallisuuspeli innostaa kaupungin työntekijöitä pohtimaan, miten toimintaa ja palveluita voitaisiin entistä paremmin suunnitella yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Samalla tutustutaan Helsingin osallisuusmalliin ja rakennetaan konkreettista osallisuussuunnitelmaa koko henkilökunnan voimin. 

Osallisuuspeli on muodoltaan lautapeli, jota voi pelata kuka tahansa kaupungin toiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostunut. Materiaali on kaikkien saatavilla verkossa.

Osallisuuspeli alkaa osallisuuden osa-alueiden ja hyötyjen tunnistamisella. Pelatessa arvioidaan, mitä nykyisin tehdään hyvin kaupunkilaisten osallistumisen mahdollistamiseksi ja missä meillä on vielä parantamisen varaa. Pelin viimeisessä vaiheessa sovitaan käytännön toimenpiteistä. Peliä varten on kehitetty myös dokumentointi- ja seurantatyökalu, jonka avulla dokumentoidaan pelin aikana syntyneet osallisuussuunnitelmat, tuotetaan mitattavaa dataa osallisuuden toteutumisesta ja kerätään tietoa pelin käytöstä sekä kehittämistarpeista.

Osallisuuden suunnittelupeli kehitettiin vuonna 2017 Helsingin kaupunginkanslian johdolla, yhteistyössä palvelumuotoilutoimisto Hellonin kanssa. Kehittämiseen ja testaamiseen osallistui laaja joukko henkilökuntaa eri puolilta kaupungin organisaatiota. Lisäksi noin 30 työntekijää eri toimialoilta koulutettiin fasilitoimaan eli ohjaamaan pelitilanteita. Vuoden 2018 alkuun mennessä osallisuuspeliä on pelannut jo yli 2 000 kaupungin työntekijää.

Taustalla uusi kaupunkistrategia ja osallisuusmalli

Helsingin uudessa strategiassa kaupunki nähdään yhteisönä, jonka kehittämiseen kaupunkilaiset osallistuvat aktiivisesti. Vuoden 2017 lopulla hyväksytty osallisuus- ja vuorovaikutusmalli nostaa osallisuuden periaatteiksi yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntämisen, omaehtoisen toiminnan mahdollistamisen ja yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet.

Osallisuuspelin materiaalit:

  1. Osallisuuspeli 2018
  2. Osallisuuspelikortit
  3. Osallisuuspeliohje

04.02.2020 08:17