Suoraan sisältöön

Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset ideoivat ja päättävät kaupungin varojen käyttökohteista kaupunginhallituksen erikseen vahvistaman määrärahan puitteissa. Helsingin osallistuva budjetointi kulkee nimellä OmaStadi. Ideointi ja äänestäminen tapahtuvat verkkopalvelussa: https://omastadi.hel.fi.

Määräraha jakautuu suurpiireittäin asukasmäärän perusteella. Lisäksi viidesosa budjetista varataan koko kaupunkia koskevien ehdotusten toteuttamiseen. Ehdotuksia voivat antaa kaikki ikään tai asuinpaikkaan katsomatta.  

Ensimmäinen ehdotusvaihe vuoden 2018 lopussa tuotti 1273 ehdotusta. Yhteiskehittelyvaiheessa ehdottajat ja kaupungin asiantuntijat jalostivat ehdotuksista 369 suunnitelmaa. Kaupungin toimialat tekivät suunnitelmille budjettiarvion.

Toteuttamiskelpoiset suunnitelmat jatkoivat äänestykseen. Äänestää saivat äänestysvuonna 12 vuotta täyttäneet helsinkiläiset. Ensimmäisessä OmaStadi-äänestyksessä syksyllä 2019 valittiin toteutettavaksi 44 suunnitelmaa. Toteutuksesta vastaa Helsingin kaupunki. Toteutuksen etenemistä voi seurata osoitteessa OmaStadi.hel.fi.
22.04.2020 09:52