Suoraan sisältöön

Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset ideoivat, suunnittelevat ja päättävät, mihin kaupunki käyttää rahaa. Helsingin osallistuva budjetointi kulkee nimellä OmaStadi. Ideointi ja äänestäminen tapahtuvat verkkopalvelussa OmaStadi.hel.fi. 

Järjestyksessään toinen Oma Stadi-kierros 2020-2021 käynnistyy 5.10.2020 alkavalla ideointivaiheella. 8,8 miljoonan euron määräraha jakautuu suurpiireittäin asukasmäärän perusteella ja lisäksi viidesosa budjetista varataan koko kaupunkia koskevien ehdotusten toteuttamiseen. 

Ideoita voivat antaa kaikki ikään tai asuinpaikkaan katsomatta. Yhteiskehittelyvaiheessa kaupunkilaiset ja kaupungin asiantuntijat kehittävät ideoista ehdotuksia OmaStadi Raksa -tapahtumissa. Ehdotuksista äänestetään syksyllä 2021. Äänestää saavat kaikki yli 12-vuotiaat helsinkiläiset. Helsingin kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset. 

Ensimmäinen Oma Stadi-kierros 2018-2019 tuotti 1273 ideaa, joista jalostettiin 369 ehdotusta. Näistä äänestettiin toteutettavaksi 44. Hankkeiden etenemistä voi seurata täällä. 

Unelmien Helsinki tehdään yhdessä — katso video Helsinki-kanavalta30.09.2020 13:15