Suoraan sisältöön

Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunki osoittaa vuosittain noin 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Määräraha jakautuu suurpiireittäin asukasmäärän perusteella. Lisäksi viidesosa budjetista varataan koko kaupunkia koskevien ehdotusten toteuttamiseen. Ehdotukset, äänestys sekä ajankohtaiset tiedot löytyvät digitaaliselta alustalta osoitteesta OmaStadi.hel.fi.

Ehdotuksia voivat antaa kaikki ikään tai asuinpaikkaan katsomatta. Ensimmäinen ehdotusvaihe oli vuoden 2018 lopussa ja siinä saatiin peräti 1 261 ehdotusta. Niistä jalostettiin 369 suunnitelmaa yhteiskehittelyvaiheessa, johon osallistuivat ehdottajat ja kaupungin asiantuntijat. Kaupungin toimialat tekevät näille suunnitelmille budjettiarvion.

Toteuttamiskelpoiset suunnitelmat siirtyvät äänestykseen. Äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät helsinkiläiset voivat äänestää. Äänestys toteutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2019 ja eniten ääniä saavat ehdotukset tulevat valituiksi. Ehdotusten toteutuksesta vastaa kaupunki.
JAA
05.12.2019 17:56