Suoraan sisältöön

Demokratiakokeilut 2020 -hanke

Helsingin kaupungin Demokratiakokeilut 2020 -hankkeen kärkitavoitteena on vahvistaa venäjänkielisten helsinkiläisten tietämystä kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja kokeilla keinoja osallistumisen lisäämiseksi. Demokratiakokeilujen tarkoitus on vahvistaa erityisesti niiden väestöryhmien osallistumista, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä demokraattisesta osallistumisesta. Maahan muuttaneet ovatkin yksi niistä ryhmistä, joiden osallistumisen edistämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Helsingin kaupungin hanke sisältyy Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Demokratiakokeilut 2020 -hankekokonaisuuteen. Kokonaisuudessa toteutetaan innovatiivisia yhteishankkeita, jotka edistävät demokraattista osallisuutta, osallistumista ja vuoropuhelua. Cultura-säätiö toimii Helsingin yhteistyökumppanina demokratiakokeilussa.

Helsingin kaupungin hankkeen kokeilu aloitettiin venäjänkielisille helsinkiläisille suunnatulla kattavalla verkkokyselyllä. Kyselyn avulla selvitettiin vastaajien tiedonsaantikanavia, tietämystä ja kokemuksia erilaisista osallistumistavoista sekä
kunnallispolitiikasta ja kiinnostusta vaikuttaa eri teemojen parissa kaupungissa. Lisäksi kysely sisälsi poimintoja demokratiaindikaattoreista, joiden avulla on aikaisemmin selvitetty suomalaisten kokemuksia vaikuttamismahdollisuuksistaan, luottamusta demokratiaa kohtaan ja muita keskeisiä demokratian mittareita.

Tutustu kyselyn tuloksiin täällä: Yhteenveto kyselystä Helsingin venäjänkielisille asukkaille kesällä 2020
27.10.2020 13:25