Suoraan sisältöön

Tee aloitteita

Helsinkiläiset voivat kuntalain mukaisesti tehdä kaupungin toimintaa koskevia aloitteita. Helpointa on tehdä aloite Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa. Aloitteen tekemisessä tulee noudattaa palvelussa annettuja ohjeita.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupunginvaltuustolle annetaan vähintään vuosittain tieto kuntalaisten tekemistä, valtuuston toimialaan kuuluvista aloitteista, ja kerrotaan mitä niiden seurauksena on tehty.

Jos vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa, on asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Aloitteen voi toimittaa myös suoraan kaupungin kirjaamoon. Tällöin tulee:

  • merkitä aloitteeseensa selvästi sana "aloite"
  • liittää mukaan yhteystietonsa
  • mainita osoitetietonsa, jotta aloitteentekijän kotikunta voidaan varmistaa

Kansanäänestysaloitteen eli aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään neljä prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Kaupunginvaltuutetuilla on oikeus tehdä aloitteita kaupungin yhteisistä asioista. Valtuusto käsittelee valtuutettujen aloitteita neljä kertaa kalenterivuodessa. Aloitteisiin voi tutustua kaupunginvaltuuston sivuilla.

Kansalaisaloite ja muu valtakunnallinen vaikuttaminen

Helsinkiläiset voivat myös vaikuttaa tekemällä valtakunnallisia aloitteita. Kansalaisaloite on kuntalaisaloitteen kaltainen aloite, jotka koskevat koko maan kattavaa lainsäädäntöä. Lisätietoa: kansalaisaloite.fi

Oikeusministeriön demokratiaa käsittelelviltä sivuilta voit tutkia aloitemahdollisuuksia ja seurata valtakunnallista päätöksentekoa.09.01.2020 13:24