Suoraan sisältöön

Äänestä ja seuraa päätöksentekoa

Kaupungin tilojen käyttö vaalien kampanjatilaisuuksissa

Eduskuntavaalit huhtikuussa 2019

Seuraavien eduskuntavaalien vaalipäivä on 14.4.2019.

Edelliset eduskuntavaalit järjestettiin 2015.

Eduskuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Valtiovalta Suomessa kuuluu Suomen perustuslain mukaan kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Suomen eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa.

Europarlamenttivaalit toukokuussa 2019

Seuraavien europarlamenttivaalien vaalipäivä on 26.5.2019.

Europarlamenttivaalit toimitetaan joka viides vuosi EU:n neuvoston määräämänä aikana. Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Vuonna 2014 Suomesta valittiin europarlamenttiin 17 jäsentä. Katso valitut ja muut ehdokkaat äänimääräjärjestyksessä.

Kuntavaalit huhtikuussa 2021

Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa vuonna 2021.

Joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa valitaan 85 valtuutettua Helsingin kaupunginvaltuustoon. Valtuusto päättää kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämisestä. Valtuusto valitsee kaupungin toimielinten, kuten kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja täyttää tärkeimmät virat.

Äänestämällä kunnallisvaaleissa voi vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon. Lisätietoa vaaleista www.vaalit.fi .

Helsingin nuorisoneuvosto

Se on vuosittain vaaleilla valittava kolmenkymmenen 13–17-vuotiaan helsinkiläisnuoren vaikuttajaryhmä. Ryhmä huolehtii siitä, että nuoria kuunnellaan Helsingin päätöksenteossa sekä kaupungin eri toimialojen toiminassa. Neuvosto on osa Helsingin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia.

Vaalit järjestetään vuodesta 2019 lähtien joka toinen vuosi eli toimintakausi on kaksivuotinen. Lisätietoa nuorisoneuvosto.

Seuraa päätöksentekoa

Helsingin kaupungin ylimpiä päättäviä toimielimiä ovat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat. Niiden aloite-, kokous- ja päätösasiakirjoja pääset seuraamaan sähköisesti.

Kaikille kaupunkilaisille avoimet kaupunginvaltuuston kokoukset järjestetään kaupungintalon valtuustosalissa. Voit tulla paikan päälle istuntosalin lehtereille (sisäänkäynti Sofiankatu 3) tai seurata keskustelua Helsinki-kanavalla suorana tai jälkikäteen tallenteena.

Suunnitelmavahti on Kaupunkiympäristö-toimialan palvelu, jonka kautta voi tilata sähköpostiin ajankohtaisia kaavoja tai liikennesuunnitelmia, joista voi kertoa mielipiteensä tai jättää muistutuksen.

Päätökset-palvelussa näet esimerkiksi lähialueen päätökset kartalla ja uusimmat päätökset nopealla silmäyksellä.

Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaostojen sekä niiden alaisten viranomaisten päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään suoraan päätöksestä vastuussa olevalle toimielimelle.

Muutoksenhaku päätöksiinJAA
25.02.2019 14:36