Suoraan sisältöön

Vaalipäivänä äänestäminen

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019.
Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9–20.

Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikalla, koska äänestäjän tiedot löytyvät vain hänen oman äänestysalueensa vaaliluettelosta.

Tiedon omasta äänestyspaikasta saa maistraatin postittamasta ilmoituskortista, joka on hyvä ottaa mukaan äänestyspaikalle. Ilmoituskortti nopeuttaa äänestämistä, mutta myös ilman sitä voi äänestää. Eduskuntavaalien ilmoituskortit lähetetään viimeistään viikolla 12 niille äänioikeutetuille, joiden osoite on Väestörekisterikeskuksen tiedossa. Europarlamenttivaaleissa ilmoituskortit lähetetään viimeistään viikolla 18.

Äänestäjän on todistettava äänestyspaikalla henkilöllisyytensä. Henkilöllisyystodistuksen on siis oltava mukana.

Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Jokaisella äänestyspaikalla on vaaliavustaja, joka voi äänestäjän pyynnöstä avustaa häntä merkinnän tekemisessä äänestyslippuun. Avustajan tulee tunnollisesti täyttää, mitä äänestäjä haluaa, ja pitää salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tiedot. Äänestäjällä saa olla mukanaan myös oma avustaja, kunhan kyseinen henkilö ei ole ehdokkaana asianomaisissa vaaleissa.


Avaa suurempi kartta


Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikan sijainnin voi tarkistaa Helsingin kaupungin palvelukartasta.

Virallisesti vahvistetut vaalipaikat lisätään sivulle 4.3. alkavalla viikolla 10.

Vaalipäivän äänestyspaikkaa voi tiedustella tarvittaessa myös Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistosta tai oikeusministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770 (suomenkielisille) ja 0800 9 4771 (ruotsinkielisille).JAA
05.12.2019 17:50