Suoraan sisältöön

Ennakkoäänestys

Europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestys  on 15.–21.5.2019. Ennakkoäänestyksessä jokainen äänioikeutettu saa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Helsingissä on 37 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Äänioikeutetuille lähetettäviin ilmoituskortteihin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen.

Henkilöllisyys on todistettava ennakkoäänestyspaikalla vaalivirkailijalle. Tämän vuoksi henkilöllisyystodistuksen on oltava mukana.

Helsingin kaupungin ennakkoäänestyspaikat kuulutus (pdf) 15.–21.5.2019. Ennakkoäänestää voi myös kaupungintalolla, mutta sisäänkäynti on tällä kertaa osoitteesta Sofiankatu 1.


Avaa suurempi kartta


Äänestäminen ulkomailla

Ulkomailla ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä Suomen edustustoissa ennakkoäänestysaika on lyhyempi kuin kotimaassa. Europarlamenttivaaleissa voi äänestää ennakkoon ulkomailla 15.–18.5.2019.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Oikeusministeriön vaalisivustolla on lisätietoa ulkomailla äänestämisestä ja ulkomaiden kirjeäänestyksestä.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen täytyy ilmoittautua etukäteen. Ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka europarlamenttivaaleissa  päättyy 14.5.2019 klo 16. Määräajan umpeutumisen jälkeen ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.

Helsinkiläiset voivat tehdä ilmoittautumisen Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistoon puhelimitse, sähköpostitse tai postittamalla kotiäänestyksen ilmoittaumislomakkeen.

Oikeusministeriön vaalisivustolla on lisätietoa kotona äänestämisestä.

Äänestäminen laitoksessa

Jos äänioikeutettu on ennakkoäänestyksen aikaan hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä (esimerkiksi vanhainkodissa, hoivakodissa, palvelutalossa) tai otettu rangaistuslaitokseen, hän voi äänestää ennakkoon laitosäänestyksessä. Laitosäänestyksen hoitavat vaalitoimikunnat, jotka on asetettu nimenomaan laitosäänestystä varten.

Oikeusministeriön vaalisivustolla on lisätietoa äänestämisestä laitoksessa.JAA
06.05.2019 14:08