Suoraan sisältöön

Vaalipäivänä äänestäminen

Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.
Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9–20.

Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikalla, koska äänestäjän tiedot löytyvät vain hänen oman äänestysalueensa vaaliluettelosta. Äänestäjän äänioikeuskunta määräytyy sen mukaan, mikä kotikunta hänellä on merkitty 26.2.2021 väestötietojärjestelmään. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.

Tiedon omasta äänestyspaikasta saa Digi- ja väestötietoviraston postittamasta ilmoituskortista, joka on hyvä ottaa mukaan äänestyspaikalle. Ilmoituskortti nopeuttaa äänestämistä, mutta myös ilman sitä voi äänestää. Ilmoituskortti lähetetään sähköisesti niille äänioikeutetuille, jotka ovat rekisteröityneet Suomi.fi-palveluun. Muille äänioikeutetuille ilmoituskortti lähetetään perinteiseen tapaan postitse.

Äänestäjän on todistettava äänestyspaikalla henkilöllisyytensä. Henkilöllisyystodistuksen on siis oltava mukana.

Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä.

Jokaisella äänestyspaikalla on vaaliavustaja, joka voi äänestäjän pyynnöstä avustaa häntä merkinnän tekemisessä äänestyslippuun. Avustajan tulee tunnollisesti täyttää, mitä äänestäjä haluaa, ja pitää salassa äänestyksen yhteydessä saamansa tiedot. Äänestäjällä saa olla mukanaan myös oma avustaja, kunhan kyseinen henkilö ei ole ehdokkaana asianomaisissa vaaleissa.

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat Varsinaisen äänestyspäivän 13.6. äänestyspaikat

Vaalipäivän äänestyspaikkaa voi tiedustella tarvittaessa myös Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistosta tai oikeusministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770 (suomenkielisille) ja 0800 9 4771 (ruotsinkielisille).

Miten toimia, jos on karanteenissa tai eristyksessä vaalipäivänä?

Jos sinut on määrätty korona-altistumisen vuoksi karanteeniin tai koronatartunnan vuoksi eristykseen, voit silti äänestää vaalipäivänä 13.6.

Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle ilman tartuntatautilääkärin lupaa. Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, ota yhteyttä Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistoon puh. 09 310 13344 mahdollisuudesta äänestää ulkona.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule sisälle vaalihuoneistoon. Äänestyspaikan ulkopuolella olevasta oikeusministeriön ja THL:n Stop –ohjeesta löytyy kyseisen äänestyspaikan puhelinnumero, johon soittamalla voi sopia mahdollisuudesta äänestää ulkona.

Äänestäminen karanteenissa tai eristyksessä vaalipäivänä
10.06.2021 11:20