Suoraan sisältöön

Kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä

Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle

Kuntavaaleissa ennakkoäänestys on 26.5.–8.6.2021. Ennakkoäänestyksessä jokainen äänioikeutettu saa äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Helsingissä on 36 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Äänioikeutetuille lähetettäviin ilmoituskortteihin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen.

Henkilöllisyys on todistettava ennakkoäänestyspaikalla vaalivirkailijalle. Tämän vuoksi henkilöllisyystodistuksen on oltava mukana.

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat löytyvät tästä. Yleiset ennakkoäänestyspaikat 26.5.-8.6.2021

Äänestäminen ulkomailla

Ulkomailla ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä Suomen edustustoissa ennakkoäänestysaika on lyhyempi kuin kotimaassa. Kuntavaaleissa voi äänestää ennakkoon ulkomailla 2.–5.6.2021.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta.

Oikeusministeriön vaalisivustolla on lisätietoa ulkomailla äänestämisestä ja ulkomaiden kirjeäänestyksestä.

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen täytyy ilmoittautua etukäteen. Ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen määräaikaa, joka kuntavaaleissa umpeutuu 1.6.2021 klo 16.  Määräajan umpeutumisen jälkeen ilmoittautumisia ei voida ottaa vastaan.

Helsinkiläiset voivat tehdä ilmoittautumisen Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimistoon puhelimitse, sähköpostitse tai postittamalla kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeen.

Oikeusministeriön vaalisivustolla on lisätietoa kotona äänestämisestä.

Äänestäminen laitoksessa

Jos äänioikeutettu on ennakkoäänestyksen aikaan hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä (esimerkiksi vanhainkodissa, hoivakodissa, palvelutalossa) tai otettu rangaistuslaitokseen, hän voi äänestää ennakkoon laitosäänestyksessä. Laitosäänestyksen hoitavat vaalitoimikunnat, jotka on asetettu nimenomaan laitosäänestystä varten.

Oikeusministeriön vaalisivustolla on lisätietoa äänestämisestä laitoksessa.

Äänestäminen ulkoäänestyspaikalla

Ennakkoäänestyksen aikana Helsingissä voi äänestää myös ulkona Töölön kisahallin parkkipaikalla ja Malmin lentokentän alueella. Ulkoäänestykseen voi saapua joko jalan, pyörällä tai autolla. Pyöräilijöille ja kävelijöille on autoilijoista erilliset kaistat äänestystelttoihin.

Kuntavaaleissa panostetaan koronaturvallisiin äänestysjärjestelyihin

Ennakkoäänestyspaikat kartalla
25.05.2021 16:06