Suoraan sisältöön

Kuntavaalit 18.4.2021

Kuntavaalit 18.4.2021

Kuntavaaleissa valitaan 85 valtuutettua Helsingin kaupunginvaltuustoon. Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi.

Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin tärkeimmistä taloudellisista asioista sekä kaupungin hallinnon järjestämisestä. Valtuusto valitsee kaupungin toimielinten, kuten kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja täyttää tärkeimmät virat. Valtuusto valitsee keskuudestaan pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi eli kuntavaalien väliseksi ajaksi. Kaupungin päätöksentekoon voi vaikuttaa äänestämällä kuntavaaleissa.

Vaalipäivänä jokainen äänioikeutettu voi äänestää vain oman äänestysalueensa äänestyspaikalla. Ennakkoäänestyksen aikana voi äänestää millä tahansa ennakkoäänestyspaikalla. Helsingissä ennakkoäänestyspaikkoja on 36. Vaalipaikalla äänestäjän on aina esitettävä selvitys henkilöllisyydestään.

Ajankohtaista

Ehdokasasettelu

Helsingin kaupungin ehdokasasettelusta on tarkempaa tietoa kuulutuksessa.
Ehdokasasettelun lomakkeet ovat saatavilla oikeusministeriön vaalisivustolla.

Kuntavaalien aikataulu

  • Ehdokasasettelu päättyy 9.3.2021
  • Ehdokkaiden numerot vahvistetaan 18.3.2021
  • Ennakkoäänestys 7.–13.4.2021
  • Vaalipäivä 18.4.2021
  • Vaalien tulos vahvistetaan ja julkaistaan 21.4.2021
  • Uuden valtuuston toimintakausi alkaa 1.6.2021

On mahdollista, että pandemiarajoitukset ovat edelleen voimassa. Tämä tarkoittaa joitakin erityisjärjestelyjä kuntavaalien toimittamisessa.

Kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 ja 25.1.2021, että tietyt kirjastot, kulttuurikeskukset ja ostoskeskukset toimivat yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkoja ovat muun muassa kaupungintalo sekä tietyt koulut, kirjastot ja kulttuuritalot.

 Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan toimisto
Kaisaniemenkatu 3 B 16, 3. kerros, 00100 Helsinki

puh. 09 310 13344
sähköposti  kesvlk(at)hel.fi

Postiosoite
Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan toimisto
PL 1/kesvlk
00099 Helsingin kaupunki

Edelliset kuntavaalit järjestettiin 9.4.2017.24.02.2021 07:19

Kaupungin tilojen käyttö vuoden 2021 kuntavaalien vaalitilaisuuksissa

Kaupunki on julkaissut tänään ohjeen kaupungin tilojen käytöstä vuoden 2021 vaalien kampanjatilaisuuksissa kaupungin hallitsemissa sisätiloissa.

Kaupungin tilojen käyttö kuntavaalien vaalitilaisuuksissa (.pdf)