Suoraan sisältöön

Käsittelyn eteneminen

Asukasosallisuuden avustuksen myöntäminen etenee seuraavasti:

1. Asukasosallisuuden avustuksia koskevat päätökset tekee kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Yleis- ja toiminta-avustuksia kokevan päätöksen tekee ensisijaisesti kaupunginhallitus. Päätös tehdään sen jälkeen, kun kaupungin talousarvio on hyväksytty, käytännössä aikaisintaan joulukuussa.

Pienavustuksen myöntämisestä päätöksen tekee viestintäjohtaja viranhaltijapäätöksenä.

2. Hakija saa sähköpostitse tiedon päätöksestä. Päätökset julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla:

Yleis- ja toiminta-avustuksia koskevat kaupunginhallituksen päätökset: www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginhallitus/esityslistat/

Pienavustuksia koskevat viestintäjohtajan päätökset: www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/lista?year=current&dkey=U021800VH1

3. Myönnetty avustus maksetaan hakijayhteisön pankkitilille.

4. Yleis- tai toiminta-avustusta saanut hakija tekee selvityksen avustuksen käytöstä avustusta koskenutta vuotta seuranneena keväänä.05.12.2019 18:02