Suoraan sisältöön

Avustuslajit

Asukasosallisuuden avustuslajeja ovat kerran vuodessa haettavat yleisavustus ja toiminta-avustus.

Avustuksia voi hakea asiointi.hel.fi-palvelussa.


1. Yleisavustus asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin

Kaupungin tuella ylläpidettävien asukastilojen tulee olla pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä ja niitä on pyrittävä käyttämään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Avustus kohdentuu:

  • Tilatukeen: vuokrat ja muu ylläpito kuten nettiyhteydet, siivous ja irtaimisto.
  • Koordinointiin: asukastilassa ja alueella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin.

2. Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen

Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä, asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota asukkaille vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa:

  • Alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen
  • Yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen
  • Alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun

Yleis- ja toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita.

3. Pienavustus uusiin ja alkaviin hankkeisiin

Pienavustuksella voidaan tukea ensimmäisen ja toisen avustuslajin mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa tai kertaluonteisia lyhyen aikavälin projekteja. Pienavustuksella on mahdollisuus tukea myös rekisteröimättömiä toimijoita ja yhteenliittymiä. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden. Myönnettävät pienavustukset ovat enintään 3000 euroa.
Pienavustushakemuksessa tulee esittää selkeä suunnitelma hankkeesta, hankkeen kustannusarvio ja hankkeen vastuuhenkilö. Avustushakemukset osoitetaan kaupunginkansliaan asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden valmistelusta vastaavalle osallisuus- ja neuvonta -yksikölle. Avustuksista päättää viestintäjohtaja viranhaltijapäätöksenä.

Hae avustuksia asiointi.hel.fi -palvelussa.19.01.2022 13:07