Suoraan sisältöön

Avustuksen hakeminen

Kaikkia avustuksia haetaan Helsingin kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustushaku löytyy Asiointipalvelut-sivulta tekemällä asiasanahaun hakusanalla "asukasosallisuus". Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustusta ja pienavustusta haetaan omilla lomakkeillaan.

Palvelun käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla, tai yhteisöjen Suomi.fi-tunnisteilla.

Kun hakija on täyttänyt sähköisen avustushakemuksen, hän voi tallentaa sen asiointikansioonsa luonnoksena tai lähettää hakemuksen käsiteltäväksi avustusten käsittelyjärjestelmään. Asian käsittelyä voi seurata asiointikansiosta Tapahtumat -kohdasta.

Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan, kuin hakemus on "Vastaanotettu"-tilassa. Hakemuksen siirryttyä "Käsittely" -tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää viesti-ominaisuutta käyttäen annettuun määräaikaan mennessä.

Lähetetty hakemus on voimassa, kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan, mikäli se on lähetetty määräajan puitteissa. Tarkka jättöpäivä ilmoitetaan vuosittain kaupungin yhteiskuulutuksessa. 

Siirry sähköinen asiointi -palveluun.

Avustusten hakulomake:

Sähköinen hakemus koostuu seuraavista osioista:

1. Hakijan perustiedot
Jos olet aiemmin hakenut avustusta, asiointipalveluun tallennetut tiedot voi hakea lomakkeelle.

Jos olet uusi hakija tai rekisterinumeroa tai Y-tunnusta ei ole, täytä tarvittavat tiedot (henkilön sukunimi, etunimi, henkilötunnus tai yhteisön rekisterinumero, Y-tunnus, nimi, rekisteröimispäivä, perustamisvuosi, kotipaikka, www-sivut, osoite, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, toimihenkilö(t) ja pankkiyhteystiedot) lomakkeelle.

Perustietoihin täytetään vuosi, jolle haet avustusta, sekä hakijan tyyppi (rekisteröitynyt yhteisö, rekisteröimätön työryhmä, yksityishenkilö).

2. Toiminta
Toiminnan tarkoitus (lyhyesti)
Harjoittaako yhteisö liiketoimintaa?

3. Haettava avustus
Avustuslaji
Tutustu avustusmuotoihin ja arviointiperusteisiin verkkosivuilla.

Avustuksen suuruus (euroa).

Kirjoita lyhyesti erittely haettavan avustuksen käyttötarkoituksesta
Esimerkiksi:
Asukastilan vuokrakustannukset
Asukastilan ylläpitokustannukset (sähkö, tietoliikenne)
Asukastilan työntekijän palkkakustannukset (työskenteleekö työntekijä kokoaikaisesti vai osa-aikaisesti)

Yhteisön jäsenmäärä ja jäsenmaksut

Etuisuudet

Edelliset avustukset
Mikäli hakijalle on myönnetty aiemmin asukasosallisuuden yleis- tai toiminta-avustusta, hakijalle on lähetetty pyyntö täyttää erillinen lomake avustuksen käytöstä.   

4. Lisätiedot ja liitteet

Lisätiedot
Tähän voit tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja tai muita perusteluja hakemukseen liittyen tai ilmoittaa perustietoihin tulleista muutoksista.

Liiteet
Yleis- ja toiminta-avustusta hakevien on toimitettava seuraavat liitteet: 

-toimintasuunnitelma (vuodelle jota hakemus koskee)
-talousarvio (vuodelle jota hakemus koskee)
-toimintakertomus (edellinen toimintakausi)
-tuloslaskelma ja tase (edellinen toimintakausi)
-toiminnantarkastuskertomus (edellinen toimintakausi)
-vuosikokouksen pöytäkirja (kuluva vuosi)

Lisäksi uudet hakijat toimittavat seuraavat liitteet:

-tiliote tai tilitodistus
-yhdistyksen säännöt

Rekisteröityneiltä yhdistyksiltä vaaditaan liitteenä tiliote tai muu tilitodistus (uusi hakija tai muuttuneet pankkiyhteystiedot). Tilitodistuksessa tulee näkyä sekä tilinomistaja että tilinumero. Mikäli hakija liittää hakemukseen tiliotteensa, tilitapahtumat voi halutessaan peittää.

Hakijakohtaiset liitteet ovat saman rekisteröidyn hakijan kaikkien avustushakemusten käytössä eli samaa liitettä ei tarvitse toimittaa kuin yhden avustushakemuksen liitteenä. 

Hae liite Valitse tiedosto- toimintoa käyttäen ja tallenna liite hakemukseesi painamalla Liitä-painiketta. Yhden liitteen maksimikoko on 20 Mt. Huomioithan, ettei liitteitä voi tallentaa luonnokseen.

Pienavustusta hakevien on toimitettava seuraavat liitteet:

-projektisuunnitelma sisältäen toimintasuunnitelman ja talousarvion

5. Tietojen vahvistus
Lomakkeen viimeisessä osiossa on vielä hyvä tutustua kaupungin varoista myönnettävien avustusten ehtoihin.

Hakemuksen lähettäminen edellyttää ehtojen hyväksymistä ja annettujen tietojen vakuuttamista oikeiksi.

Hakemuksen lähettäminen tapahtuu klikkaamalla osion lopussa olevaa Lähetä-painiketta. Ennen lomakkeen lähettämistä on hyvä tarkistaa hakemuksen tiedot ja varmistaa, että kaikki vaaditut liitteet ovat tallennettu hakemukseen.

Voit myös tallettaa hakemuksen luonnokseksi, jolloin voit palata täyttämään hakemusta myöhemmin. Huomioithan, ettei liitteitä voi tallentaa luonnokseen. Hakemuksesi tallentuu omaan asiointikansioosi Helsingin kaupungin Sähköinen asiointi –palvelussa.

Lähetä hakemuksesi viimeistään klo 16 mennessä haun päättymispäivänä. Tarkista hakuajat huolellisesti. On suositeltavaa lähettää hakemus jo ennen viimeistä hakupäivää, sillä viimeisenä hakupäivänä palvelussa saattaa olla ruuhkaa.

Muutoksista ilmoittaminen

Muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi ilmoittaa sähköisessä asioinnissa tai veli-matti.hurtig@hel.fi.19.01.2022 13:09