Suoraan sisältöön

Tiloja toimintaan


Helsingin kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön tarkoituksena on edistää asukkaiden ja yhteisöjen oma-aloitteellisuutta sekä yhteistoimintaa. Kaupunkistrategian mukaisesti tiloja on helppoa ja turvallista käyttää koulutus-, kansalais- ja kulttuuritoimintaan. Asukaskäyttöä lisätään kaupungin kiinteistöissä näiden pääkäyttötarkoituksen ohella. Myös kaupungin omistamien tyhjien tilojen väliaikaista käyttöä helpotetaan.

Lisäksi kaupunki myöntää avustuksia eri yhdistyksille ja yhteisöille asukastilojen ylläpitoon ja toiminnan järjestämiseen niissä. Nämä tilat ovat jo lähtökohtaisesti avoimia kaikille.

Kaupungin tilojen asukaskäytön arvot ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämyönteisyys. Kaupungin itsensä ja kumppanitahojen ylläpitämien tilojen asukaskäytön tulee olla näiden arvojen mukaista. Tilojen käyttöä edistetään näiden arvojen pohjalta selkeästi, avoimesti ja niin laajasti kuin se on mahdollista.

Asukastilat

Asukastiloja on monenlaisia ja niitä on joka puolella Helsinkiä. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen asukas- ja kumppanuustalojen sekä lähiöasemien lisäksi useat yhdistykset ja yhteisöt ylläpitävät tiloja eri nimikkeillä. Kaupunki myöntää vuosittain avustuksia tilojen ylläpitoon ja toiminnan järjestämiseen niissä, tutustu niihin Avustukset-sivulla.Kuva: Christian Sannemann 2019

Eteläinen ja keskinen Helsinki

Itäinen Helsinki

Läntinen Helsinki

Pohjoinen ja koillinen Helsinki


Muut tilat

Tiloja tarjotaan vuokralle useasta paikkaa eri tarkoituksiin:

Myös pysyviä toimitiloja voi etsiä kaupungin sivuilta.
09.05.2022 09:19