Asukas- ja järjestötoiminta

Kuorojen kierros kokosi helsinkiläiskuorot yhteen Juhlaviikkojen avaustapahtumassa. Kuva: Seppo Laakso / Helsingin kaupunki

Järjestöjen ja yhdistysten kautta voi vaikuttaa yhteisiin asioihin sekä osallistua vapaaehtoistoimintaan ja kaupunkikulttuurin luomiseen. Kaupunki tukee aktiivisia asukkaita ja järjestöjä avustuksilla ja tarjoamalla tiloja. Tutustu ohjeisiin tapahtumien järjestämisestä ja lue esimerkkejä kaupunkiaktiivisuudesta (pdf). Järjestöjen avustuksista lisätietoa täältä.

Järjestöt voivat hakea asukasosallisuuden avustuksia seuraavalle toimintavuodelle toukokuun alkuun mennessä. Erillistä pienavustusta enintään 3000e voi hakea jatkuvasti.

Pienavustushakemuksessa tulee esittää selkeä suunnitelma hankkeesta ja hankkeen vastuuhenkilö.  Avustushakemukset osoitetaan kaupunginkansliaan asukasosallisuuden avustuskokonaisuuden valmistelusta vastaavalle osallisuus- ja neuvonta -yksikölle. Avustuksista päättää tietotekniikka- ja viestintäjohtaja viranhaltijapäätöksenä.

JAA
05.06.2018 12:14