Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Palvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille asunnottomille.
Lue lisää palvelusta...
Mielenterveysasiakkaiden asumispalveluja ovat jälleenvuokrausasuminen, tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja perhehoito.
Lue lisää palvelusta...
Palvelukeskustoiminta jakautuu neljään osa-alueeseen, jotka ovat vastaanottava toiminta, tilapäisasuminen, päiväkeskustoiminnot, asumispalvelut sekä arviointi, neuvonta ja ohjaus.
Lue lisää palvelusta...
Asumisen tuen palveluita ovat asumisneuvonta, sijoitus-arviointityö, palvelukeskus ja tuetun asumisen sosiaalipalvelut.
Lue lisää palvelusta...
Tukiasunnot on tarkoitettu yli 18-vuotiaille asunnottomille yksinäisille henkilöille ja pariskunnille, joilla asumisessaan ja elämänhallinnassaan on tuen tarvetta.
Lue lisää palvelusta...
Asumisneuvonnalla pyritään ratkaisemaan mm. vuokravelan, häiritsevän elämän tai asunnon huonosta hoidosta johtuvia ongelmia.
Lue lisää palvelusta...
Palvelu on tarkoitettu ikääntyneelle henkilölle, jonka asunnossa tai sen välittömässä läheisyydessä on päivittäistä toimintaa vaikeuttavia esteitä.
Lue lisää palvelusta...
Vailla vakinaista asuntoa oleva helsinkiläinen saa terveysasemapalvelut ja psykiatrian poliklinikan palvelut siitä toimipisteestä, jonne hän itse hakeutuu.
Lue lisää palvelusta...
Palvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee selviytymisensä tueksi asuntoon kiinteästi asennettavia välineitä tai laitteita.
Lue lisää palvelusta...
Auroran liikkuvan avohoidon yksikkö on Helsingin psykiatrian jalkautuva moniammatillinen avohoitotyöryhmä.
Lue lisää palvelusta...
Avoin neuvola on tarkoitettu kiireettömien, lyhyiden neuvola-asioiden hoitoon.
Lue lisää palvelusta...
Helsinkiläisille diabetesta sairastaville tarkoitettu silmänpohjakuvaus.
Lue lisää palvelusta...
Kampanjoissa tehdään tunnetuksi päihteiden käytön ja mielenterveyden arviointi- ja oma-apuvälineitä.
Lue lisää palvelusta...
Ehkäisy- ja seksuaalineuvonnan palveluihin kuuluu mm. neuvonta ja palvelu ehkäisyasioissa sekä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja ongelmissa.
Lue lisää palvelusta...
Ensihoidon ambulanssikuljetuksista lähetetään asiakkaalle lasku. Sen määrä perustuu asetukseen ensihoidon kustannusten korvaustaksasta.
Lue lisää palvelusta...
Ensihoito vastaa äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tilan arvioinnista ja ensihoidosta tapahtumapaikalla sekä potilaan kuljetuksesta tarvittaessa terveydenhuollon päivystyspisteeseen.
Lue lisää palvelusta...
Epidemiologinen toiminta hoitaa Helsingin kaupungin alueella tartuntatautiepidemioita sekä antaa tartuntatauteihin liittyvää neuvontaa ja ohjausta.
Lue lisää palvelusta...
Erityishoidon poliklinikka on helsinkiläisten vaativahoitoisten ja väkivaltaisuudella oireilevien psykiatristen potilaiden avohoidon erityisyksikkö.
Lue lisää palvelusta...
Etsivä lähityö toimii kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa.
Lue lisää palvelusta...
Kuva- ja äänivälitteinen yhteys täydentää kotihoitoa ja turvapuhelinpalvelua.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   >
08.09.2020 08:54