Kaupungin palvelut


Aihealue:

Kohderyhmä:

Asiointitapa:


Palvelut aakkosittain:  


Haun tulokset

Kohderyhmä "Nuoret"

Helsingin aikuislukioissa voi opiskella monipuolisesti. Helsingissä on kolme aikuislukiota, joista Helsingin aikuislukio on kaupungin ylläpitämä. Lisäksi Tölö specialgymnasiumissa on ruotsinkielinen aikuiskoulutuslinja.
Lisää palvelusta...
Aikuissosiaalityön tiimissä uuden asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja sen pohjalta mietitään yhdessä palvelujen ja tuen tarve.
Lisää palvelusta...
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskeluaika on yleensä kolme vuotta. Tutkinnon jälkeen voi mennä töihin tai jatkaa opintoja korkeakoulussa.
Lisää palvelusta...
Valmentavassa koulutuksessa saa valmiudet hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen.
Lisää palvelusta...
Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus täyttää sähköinen terveyskysely, jonka perusteella arvioidaan terveystarkastuksen tarve ja kiireellisyys.
Lisää palvelusta...
Sosiaali- ja terveytoimialan sekä kasvatus ja koulutus toimialan lakisääteiset maksut, vapaakorttien myöntäminen sosiaali- ja terveydenhuollon maksukaton täyttyessä, harkinnanvaraisten maksun alennusten valmistelu ja hammashuollon palveluseteliasiat
Lisää palvelusta...
Asukaspysäköintitunnus oikeuttaa pysäköimään merkityillä asukaspysäköintipaikoilla.
Lisää palvelusta...
Vammainen ja erityistä tukea tarvitseva oppilas saa maksutta koulunkäynnissä tarvittavat tulkitsemis- ja avustuspalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset apuvälineet.
Lisää palvelusta...
Klaari Helsinki kehittää ja koordinoi lasten ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä Helsingissä.
Lisää palvelusta...
Ehkäisy- ja seksuaalineuvonnan palveluihin kuuluu mm. neuvonta ja palvelu ehkäisyasioissa sekä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja ongelmissa.
Lisää palvelusta...
Oppilaan erityinen tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti omassa lähikoulussa ja muun opetuksen yhteydessä. Jos se ei ole mahdollista, oppilaalle etsitään lähin tarkoituksenmukainen koulu ja erityisluokkapaikka.
Lisää palvelusta...
Helsingin kaupungilla on kuusi erityistehtävän saanutta lukiota, joissa on erityistehtävän mukainen laaja kurssitarjonta.
Lisää palvelusta...
Etsivä lähityö toimii kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa.
Lisää palvelusta...
Tarjoaa tukea ja ohjausta 15-29 -vuotiaille nuorille. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.
Lisää palvelusta...
Suun terveydenhuolto tarjoaa palveluja helsinkiläisille ja Helsingin hoitopaikakseen valinneille.
Lisää palvelusta...
Helsingin kaupunki tarjoaa paljon edullisia ja ilmaisia harrastusmahdollisuuksia nuorille.
Lisää palvelusta...
Joustavassa perusopetuksessa opiskellaan vuorotellen koulussa ja työpaikalla. Opiskeluun sisältyy myös retkiä, opintokäyntejä ja leirikouluja. Luokassa työskentelee opettajan lisäksi nuoriso-ohjaaja. Ryhmissä on 10 oppilasta.
Lisää palvelusta...
Kaupunginmuseon kuvaselaamossa voit tutkia ja tilata vanhoja valokuvia Helsingistä.
Lisää palvelusta...
Museo tarjoaa opetuspalveluita kaikenikäisille oppijoille. Tarjolla on muun muassa opastuksia, tausta-aineistoja, toiminnallista ohjelmaa ja työpajoja.
Lisää palvelusta...
Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa.
Lisää palvelusta...

1  2  3  4  5  6   >JAA
27.04.2017 15:42