Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Seksuaalineuvonta tarjoaa neuvontapalveluja ja ohjausta sukupuoleen, kehonkuvaan, seksuaaliterveyteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.
Lue lisää palvelusta...
Palvelun tavoitteena on tukea kehitysvammaisen henkilön omatoimisuutta ja koko perheen elämänhallintaa.
Lue lisää palvelusta...
Tilapäishoitoa järjestetään kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille kotona asumisen tueksi.
Lue lisää palvelusta...
Tukiasunnossa asuvalle asiakkaalle tehdään palvelusuunnitelma ja tuki-/ohjaussuunnitelma sekä päätös asumisen tukipalvelusta.
Lue lisää palvelusta...
Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on mielekäs toiminta, joka tukee yksilöllisesti asiakkaan itsenäistymistä ja aikuisuutta.
Lue lisää palvelusta...
Oppivelvollisuusiän ohittaneelle kehitysvammaiselle nuorelle tai aikuiselle tarkoitetun palvelun tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman itsenäinen elämä.
Lue lisää palvelusta...
Kehitysvammaisella asukkaalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin vuokra-asunnoissa asuvilla kuntalaisilla on.
Lue lisää palvelusta...
Kehitysvammapoliklinikka tarjoaa tukea, ohjausta ja hoitoa kehitysvammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Lue lisää palvelusta...
Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus, missä on maksutta tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja.
Lue lisää palvelusta...
Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan viittomakielen, tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta, tai kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta.
Lue lisää palvelusta...
Kotisairaala tuo sairaalatasoisen hoidon potilaan kotiin.
Lue lisää palvelusta...
Kotoutumisen neuvonnasta saat neuvontaa kotoutumiseen, maahanmuuttoon, ihmiskauppaan sekä paperittomien palveluihin liittyvissä asioissa.
Lue lisää palvelusta...
Voit hakea kuljetustukea, jos et voi käyttää joukkoliikennettä ikääntymisestä johtuvan toimintakyvyn heikkenemisen takia.
Lue lisää palvelusta...
Kuntoutusohjaaja neuvoo ja tukee sinua ja läheisiäsi, jos elämäntilanteesi muuttuu vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia.
Lue lisää palvelusta...
Tarjoamme lapsiperheille neuvontaa, tukea ja apua vaikeasti kuormittavissa elämäntilanteissa.
Lue lisää palvelusta...
Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu.
Lue lisää palvelusta...
Tarjoamme kaupunkilaisille tietoa ja tukea sekä kannustusta liikkumismahdollisuuksiin liittyen.
Lue lisää palvelusta...
Sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten asiakasmaksujen laskutus sekä maksukattoon liittyvä neuvonta
Lue lisää palvelusta...
Monikielisessä kirjastossa on kirjoja ja lehtiä sekä muuta aineistoa yli 80 kielellä. Kirjasto sijaitsee Pasilan kirjastossa.
Lue lisää palvelusta...
Ohjaajan tehtävä on toimia Naapuruuspiirin käynnistäjänä ja vastuuhenkilönä huolehtien, että kaikki tarvittava tulee tehtyä.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4   >
02.11.2022 08:56