Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Koululaisten aamupäivätoimintaa järjestetään kaupungin suomenkielisissä ja ruotsinkielisissä kouluissa. Lapset voivat osallistua toimintaan ennen oppituntien alkua.Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään peruskouluissa tai koulun läheisyydessä olevissa tiloissa. Toimintaan voi osallistua heti oppituntien päätyttyä.
Lue lisää palvelusta...
Voit hakea aloittamisoikeutta koko rakennuksen tai sen osan rakentamiselle ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen. Aloittamisoikeus voi koskea esimerkiksi rakennuksen perustustöiden tekemistä tai koko rakennuksen rakentamista. Rakennuksen tai sen osan purkamiseen ei myönnetä aloittamisoikeutta.
Lue lisää palvelusta...
Tontin omistaja tai haltija voi hakea muutosta voimassa olevaan asemakaavaan.
Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupungissa toimivat järjestöt voivat hakea avustusta toimintaansa.Avustuksia voi hakea sähköisesti, mutta ei sähköpostitse, tai toimittaa hakemukset kaupungin kirjaamoon.
Lue lisää palvelusta...
Henkilö, jonka tietoja kerätään kaupungin rekisteriin hänen käyttäessään kaupungin palveluita, voi vaatia omia tietojaan korjattaviksi tämän palvelun kautta.
Lue lisää palvelusta...
Henkilö, jonka tietoja kerätään kaupungin rekisteriin hänen käyttäessään kaupungin palveluita, voi pyytää omia tietojaan tarkastettavaksi tämän palvelun kautta.
Lue lisää palvelusta...
Saat raskauden ehkäisyyn ja seksuaalisuuteen liittyvää neuvontaa muun muassa omalta terveysasemaltasi ja keskitetystä ehkäisyneuvonnasta.
Lue lisää palvelusta...
Tee ilmoitus elintarviketoiminnasta silloin kun aloitat toimintasi, muutat sitä olennaisesti, keskeytät tai lopetat toiminnan. Ilmoitus on tehtävä myös, jos toimija vaihtuu. Teethän ilmoituksen viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.
Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan elintarviketurvallisuusyksikkö valvoo elintarvikkeiden turvallisuutta, hyvää terveydellistä laatua ja elintarvikemääräysten toteutumista.
Lue lisää palvelusta...
Kaupunkiympäristön toimialan elintarviketurvallisuusyksikön tehtäviin kuuluu mm. helsinkiläisten eläinten eläinsuojelu, eläintautien vastustaminen ja eläinlääkintähuolto.
Lue lisää palvelusta...
Rekisteröintivelvoite koskee luonnonvaraisten eläinten, sirkuseläinten, eläintarhaeläinten ja turkiseläinten ruokintaa ja sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden tutkimuskäyttöä. Lisätietoa ja rekisteröintilomake löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.
Lue lisää palvelusta...
Palvelun avulla voi ilmoittaa kaupungin koulujen välisten otteluiden tiedot, joissa on toimittu erotuomarina ja joista haetaan palkkiota.
Lue lisää palvelusta...
Eläinperäisten sivutuotteiden käytöstä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa on tehtävä ilmoitus haaskapaikkarekisteriin ennen haaskatoiminnan aloittamista. Lisätietoa ja rekisteröintilomake löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta. Ilmoituksen voi tehdä myös Ruokaviraston verkkopalvelussa.
Lue lisää palvelusta...
Jos et ole hakenut aloittamisoikeutta varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä, lähetä hakemus ja alkuperäinen vakuusasiakirja alueen lupasihteerille. Löydät alueen lupasihteerin sähköpostiosoitteen karttapalvelusta.
Lue lisää palvelusta...
Hae kiinteistönmääritystä, esimerkiksi rajankäyntiä, sähköisesti joko Lupapisteessä tai lähettämällä allekirjoitettu kiinteistötoimitushakemus sähköpostilla Kiinteistönmuodostusyksikköön.Liitä hakemukseen kartta, josta ilmenee määritettävä kiinteistöraja ja kohde sekä laskutustiedot.Kiinteistömääritys vie aikaa noin 1-4 kuukautta. ​Palvelu on maksullinen.
Lue lisää palvelusta...
Täytä hakulomake ja lähetä se sähköpostilla alueiden käyttö ja valvonta -yksikön tarkastajille osoitteeseen ulkoilma@hel.fi
Lue lisää palvelusta...
Jos rakennat Helsingin kaupungin omistamalle vuokratontille, eikä vuokrasopimuksessasi ole annettu lupaa maalämpökaivon rakentamiseen, sinun täytyy hakea kaupungilta maalämpöehdon lisäämistä tontin maanvuokrasopimukseen. Uusissa vuokrasopimuksissa voidaan sopia maalämpökaivosta jo maanvuokrasopimusta tehdessä.
Lue lisää palvelusta...
Täytä hakulomake ja lähetä se sähköpostitse tarkastajille osoitteeseen ulkoilma@hel.fi.
Lue lisää palvelusta...

1  2  3  4  5  6  7   >
02.11.2022 08:56