Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Henkilö, jonka tietoja kerätään kaupungin rekisteriin hänen käyttäessään kaupungin palveluita, voi pyytää omia tietojaan tarkastettavaksi tämän palvelun kautta.
Lue lisää palvelusta...
Klaari Helsinki kehittää ja koordinoi lasten ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä Helsingissä.
Lue lisää palvelusta...
Kampanjoissa tehdään tunnetuksi päihteiden käytön ja mielenterveyden arviointi- ja oma-apuvälineitä.
Lue lisää palvelusta...
Ehkäisy- ja seksuaalineuvonnan palveluihin kuuluu mm. neuvonta ja palvelu ehkäisyasioissa sekä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja ongelmissa.
Lue lisää palvelusta...
Ota yhteyttä omalle terveysasemallesi, jos haluat aloittaa raskauden ehkäisyn tai sinulla on ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä.
Lue lisää palvelusta...
Kevennetty ympäristöjärjestelmä pk-yrityksille ja kaupungin organisaatioille.
Lue lisää palvelusta...
Kevennetty ympäristöjärjestelmä tapahtumille.
Lue lisää palvelusta...
Ekotuki on toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla.
Lue lisää palvelusta...
Tee ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta silloin kun aloitat toimintasi, muutat sitä olennaisesti, keskeytät tai lopetat toiminnan. Ilmoitus on tehtävä myös, jos toimija vaihtuu. Teethän ilmoituksen viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.
Lue lisää palvelusta...
Eläinperäisiä elintarvikkeita käsittelevän tai varastoivan laitoksen toiminnan aloittamisesta tulee tehdä hakemus.
Lue lisää palvelusta...
Neuvomme ja opastamme elintarvikkeisiin liittyvissä asioissa ja annamme ohjeita elintarviketoimintaa koskien. Lisäksi voit olla meihin yhteydessä, jos haluat ilmoittaa havainnoistasi koskien helsinkiläisten elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniaa, kuten esimerkiksi ravintolan tai myymälän hygieniapuutteista tai ruokamyrkytysepäilystä.
Lue lisää palvelusta...
Neuvomme ja opastamme elintarvikkeisiin liittyvissä asioissa ja annamme ohjeita elintarviketoimintaa koskien. Lisäksi voit olla meihin yhteydessä, jos haluat ilmoittaa havainnoistasi koskien helsinkiläisten elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniaa, kuten esimerkiksi ravintolan tai myymälän hygieniapuutteista tai ruokamyrkytysepäilystä.
Lue lisää palvelusta...
Elintarvikkeisiin liittyvää neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse.
Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan elintarviketurvallisuusyksikkö valvoo elintarvikkeiden turvallisuutta, hyvää terveydellistä laatua ja elintarvikemääräysten toteutumista.
Lue lisää palvelusta...
Elintarvikkeiden sekä muiden eläin- ja kasvisperäisten tuotteiden vientitodistuksia myöntävät Helsingin ympäristöpalveluiden eläinlääkärit.
Lue lisää palvelusta...
Kaupunkiympäristön toimialan elintarviketurvallisuusyksikön tehtäviin kuuluu mm. helsinkiläisten eläinten eläinsuojelu, eläintautien vastustaminen ja eläinlääkintähuolto.
Lue lisää palvelusta...
Eläinten huonosta kohtelusta tai puutteellisesta hoidosta voi ilmoittaa eläinsuojeluneuvontapuhelimeen.
Lue lisää palvelusta...
Rekisteröintivelvoite koskee luonnonvaraisten eläinten, sirkuseläinten, eläintarhaeläinten ja turkiseläinten ruokintaa ja sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden tutkimuskäyttöä. Lisätietoa ja rekisteröintilomake löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta.
Lue lisää palvelusta...
Eläinten pelastamisesta vastaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö.
Lue lisää palvelusta...
Ennen kuin tuot eläimen Suomeen tai viet eläimen ulkomaille ota selvää mitä rokotuksia, lääkityksiä ja asiakirjoja tai muita vaatimuksia asiaan liittyy.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50   >
08.09.2020 08:54