Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Isyysasiat, elatus-, huolto- ja tapaamis-sopimusasiat, adoptioasiat sekä selvityksen laatiminen tuomioistuimille lasten huolto- ja tapaamisriidoissa.
Lue lisää palvelusta...
Perhepäivähoito on yksi varhaiskasvatuksen muodoista. Perhepäivähoito sopii erityisesti taaperoille ja leikki-ikäisille.
Lue lisää palvelusta...
Omassa kodissaan lapsia hoitava perhepäivähoitaja on Helsingin kaupungin työntekijä.
Lue lisää palvelusta...
Perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan. Kaikissa perhepäivähoidon muodoissa lapsiryhmän koko on neljä. Lisäksi ryhmään voidaan sijoittaa iltapäiväksi esiopetusikäinen tai koululainen.Hoitoaika sovitaan lapsikohtaisesti huoltajien työssäoloajan, opiskelun tai muun tarpeen mukaan. Perhepäivähoitajan työaika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä ja keskimäärin 40 tuntia viikossa.Hoitajan ollessa poissa lapselle järjestetään varahoito. Lapselle sovitaan varahoitopaikka hoidon alkaessa ja siihen tutustutaan mahdollisuuksien mukaan. Varahoito tapahtuu ryhmäperhepäivähoidossa, päiväkodissa tai toisen hoitajan ryhmässä.Perhepäivähoitajan esimiehenä toimii alueen perhepäivähoidon ohjaaja. Saat häneltä lisätietoja perhepäivähoidosta ja hoitopaikoista.
Lue lisää palvelusta...
Perhesosiaalityö auttaa helsinkiläisiä lapsiperheitä haastavissa elämäntilanteissa.
Lue lisää palvelusta...
Perhetalot järjestävät asukaslähtöistä toimintaa pikkulapsiperheille.
Lue lisää palvelusta...
Perhetyö vahvistaa perheen voimavaroja arjen helpottamiseksi.
Lue lisää palvelusta...
Sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta voi tilata vuodesta 1996 alkaen saatujen peruskoulun päättö- ja erotodistusten jäljennöksiä sekä vuodesta 2006 alkaen saatujen lukion päättö- ja erotodistusten jäljennöksiä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan arkistosta.
Lue lisää palvelusta...
Valmistavaa opetusta tarjotaan maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomen kielellä.
Lue lisää palvelusta...
Annamme perusopetukseen ja peruskouluihin liittyvää neuvontaa.
Lue lisää palvelusta...
9-vuotisessa peruskoulussa saa yleissivistävän pohjakoulutuksen. Kaikkien Suomessa asuvien 7 vuotta täyttäneiden lasten on käytävä koulua tai suoritettava muutoin peruskoulun oppimäärä.
Lue lisää palvelusta...
Lapsella on oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, jos hänen ei ole mahdollista saavuttaa säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa vaikean vammaisuuden tai sairauden vuoksi.
Lue lisää palvelusta...
Starasta saat kaikki palvelut piha-alueille viherhoitotöistä lumenauraukseen. Meidän kauttamme hoituvat myös pihakalusteet ja autokatokset, pyöräparkit ja roskikset, aidat ja penkit, valaistusratkaisut, kyltit ja opasteet sekä puut, pensaat ja kesäkukat.
Lue lisää palvelusta...
Kaupungin vuokratonttien piirustukset tarkastetaan ennen rakennuslupakäsittelyä.
Lue lisää palvelusta...
Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta ja pilaantuneen maa-aineksen käsittelystä tulee tehdä ilmoitus kaupunkiympäristön toimialan ympäristönsuojeluyksikölle.
Lue lisää palvelusta...
Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa asumista seniorikeskuksessa tai palvelutalossa, jossa hoitoa ja hoivaa on tarjolla ympäri vuorokauden.
Lue lisää palvelusta...
Verkkopalvelusta saa pohjavesien tasotietoja.
Lue lisää palvelusta...
Hae poikkeamispäätöstä, jos haluat poiketa voimassa olevasta asemakaavasta tai rakentamismääräyksistä.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53   >
02.11.2022 08:56