Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:

tai valitse seuraavista:

Aihealue:

Kohderyhmä:

Asiointitapa:


Luvat ja hakemukset:


Palvelut aakkosittain:  Haun tulokset

Vapaaehtoisena tutustut uusiin ihmisiin, saat uusia kokemuksia ja mielekästä tekemistä, sekä tuotat iloa muille.
Lisää palvelusta...
Osassa palvelukeskuksia on tarjolla esimerkiksi hierojan, jalkojenhoitajan ja kampaajan palveluja.
Lisää palvelusta...
Palvelukeskukset ovat avoimia kohtaamispaikkoja, jotka tukevat kotona asumista, edistävät hyvinvointia ja lievittävät yksinäisyyden kokemuksia.
Lisää palvelusta...
Autismin kirjon henkilöille järjestetään vammaispalvelulain, kehitysvammalain, omaishoitolain ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita.
Lisää palvelusta...
Sosiaali- ja terveystoimialan palvelut maahanmuuttajille
Lisää palvelusta...
Palvelujen tarve on selvitettävä yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa.
Lisää palvelusta...
Paperittomille tarjotaan välttämätön terveydenhoito kuten helsinkiläisille. Alle 18-vuotiaat ja raskaana olevat saavat samat terveydenhuollon palvelut kuin helsinkiläiset.
Lisää palvelusta...
Pariterapia on tarkoitettu lapsiperheille, joilla on vanhempien parisuhteeseen liittyviä ongelmia.
Lisää palvelusta...
Pelastuskoulu antaa opetusta pelastajan eli palomies-sairaankuljettajan ammatttiin.
Lisää palvelusta...
Järjestöt, joiden toiminta liittyy onnettomuuksien ehkäisyyn, pelastustoimintaan tai väestönsuojeluun voivat hakea avustusta toimintaansa.
Lisää palvelusta...
Pelastustoiminta vastaa ihmisen hengen tai terveyden turvaamisesta, silloin kun tulipalo tai jokin muu onnettomuus vaatii kiireellisiä toimenpiteitä.
Lisää palvelusta...
Tavoitteena on sovittelun keinoin auttaa puolisoita ratkaisemaan perheen ristiriitoja ja erityisesti turvata lapsen asema, jos vanhemmat päättävät erota.
Lisää palvelusta...
Jos haluaa adoptoida aviopuolisonsa alaikäisen lapsen, tulee ilmoittautua adoptioneuvontajonoon.
Lisää palvelusta...
Perhekerhoissa on toimintaa lapsiperheille. Kerhojen ohjelma laaditaan yhdessä perheiden kanssa.
Lisää palvelusta...
Perhekeskuksista löytyvät lapsiperheiden peruspalvelut sekä varhaisen ja erityisen tuen palvelut.
Lisää palvelusta...
Kasvatus- ja perheneuvonta on tarkoitettu helsinkiläisille 0-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille perheineen.
Lisää palvelusta...
Isyysasiat, elatus-, huolto- ja tapaamis-sopimusasiat, adoptioasiat sekä selvityksen laatiminen tuomioistuimille lasten huolto- ja tapaamisriidoissa.
Lisää palvelusta...
Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, lapsen kodissa tai erikseen suunnitellussa ryhmäperhepäiväkodissa järjestettyä varhaiskasvatustoimintaa.
Lisää palvelusta...
Perhepäivähoitaja on kunnan työntekijä, joka hoitaa lapsia omassa kodissaan. Lapsiryhmän koko on neljä alle kouluikäistä lasta.
Lisää palvelusta...
Perhetalot järjestävät asukaslähtöistä toimintaa pikkulapsiperheille.
Lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44   >JAA
01.11.2018 15:10