Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:

tai valitse seuraavista:

Aihealue:

Kohderyhmä:

Asiointitapa:


Luvat ja hakemukset:


Palvelut aakkosittain:  Haun tulokset

Asukkaat asuvat 1-2 hengen kalustetuissa huoneissa, joihin voi tuoda myös omia kalusteita ja esineitä.
Lisää palvelusta...
Muistikoordinaattoriin voi ottaa yhteyttä, jos epäilee muistihäiriön olevan arjessa selviytymisen ongelmien taustalla.
Lisää palvelusta...
Muistojen matkalaukku on kaupunginmuseon tarjoama työkalu ikäihmisten viriketoimintaan. Matkalaukun vanhojen esineiden ääressä voi viettää muisteluhetkiä ja palautella mieliin menneitä aikoja.
Lisää palvelusta...
Kaupungin maa-alueita on mahdollista vuokrata monenlaista tilapäistä ja pienimuotoista toimintaa varten. Tällaista toimintaa ovat hiekkasiilot, sirkukset ja tivolit, minigolf-radat, kesäteatterit, keräyslaatikot, laivapaikat, lehtienjakelupaikat, metsästysoikeudet ja tilataideteokset.
Lisää palvelusta...
Muutoksen portaat -kuntoutuskurssi on suunnattu päihteettömyyttä tavoitteleville päihdekuntoutujille. Kurssista kiinnostuneet haastatellaan yksilöllisesti.
Lisää palvelusta...
Voit käyttää liikkeen edustan jalkakäytävää esittely- ja myyntitoimintaan ilman kaupungin lupaa tietyin ehdoin. Myyntitilan ulottuessa kauemmaksi kuin 80 senttimetriä kiinteistön seinästä tarvitset myyntitoiminnalle luvan.
Lisää palvelusta...
Kylpyhuone, sauna ja suihkuhuone ovat kaikki märkätiloja. Osa niiden remonteista on luvanvaraisia.
Lisää palvelusta...
Helsingissä voi vuokrata kesämajan-, siirtolapuutarhamökin- tai viljelyspalstan.
Lisää palvelusta...
Ohjaajan tehtävä on toimia Naapuruuspiirin käynnistäjänä ja vastuuhenkilönä huolehtien, että kaikki tarvittava tulee tehtyä.
Lisää palvelusta...
Neurologian poliklinikkapalveluja hoitaa HUS.
Lisää palvelusta...
Perheet voivat valita, tehdäänkö lapsen 3-vuotistarkastus neuvolassa vai päiväkodissa.
Lisää palvelusta...
Perhevalmennus on vuorovaikutuksellista ja voimavaralähtöistä ryhmämuotoista toimintaa.
Lisää palvelusta...
Neuvolan psykologin työn tavoitteena on tukea lapsen kehitystä ja vanhemmuutta sekä havaita lapsen ja perheen ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää muiden tahojen kanssa tarvittavaa tukea.
Lisää palvelusta...
Neuvolaikäisten lasten neuvolasta maksutta saamat rokotukset
Lisää palvelusta...
Äitiys- ja lastenneuvolassa on käytettävissä sähköinen ajanvaraus, viestintä ja sähköisiä lomakkeita.
Lisää palvelusta...
Aitiys- ja lastenneuvolat
Lisää palvelusta...
Ajan neuvolaan voi varata sähköisesti tai puhelimitse. NeRo-neuvolarobotti vastaa neuvolan asiakkaita mietityttäviin kysymyksiin kaikkina vuorokauden aikoina.
Lisää palvelusta...
Nikotiinivalmisteiden myyntiä ei saa aloittaa ennen kuin myyntipaikka on hyväksytty.
Lisää palvelusta...
Helsingissä asuntojen tulisijojen nuohouksesta vastaavat rakennuksen omistaja, haltija ja huoneiston haltija.
Lisää palvelusta...
Tavoitteena on päihteidenkäytön ja siihen liittyvien riskien kartoitus, psykososiaalisen tuen arviointi, avohoitosuunnitelman laatiminen ja kuntoutuksen toteutus.
Lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   >10.06.2020 16:42