Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Ota yhteyttä, kun tarvitset apua kasvatuspulmiin, vanhemmuuden haasteisiin tai kuormittavaan arkeen.
Lue lisää palvelusta...
Autamme, kun tarvitset apua kasvatuspulmiin, vanhemmuuden haasteiin tai kuormittavaan arkeen.
Lue lisää palvelusta...
Lapsiperheiden sosiaaliohjaus tukee sinua ja perhettäsi vanhemmuudessa ja lasten kasvattamisessa.
Lue lisää palvelusta...
Lasketteluun ja pulkkailuun sopiva paikka.
Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun tuottama laskutuksen asiakaspalvelu palvelee kaupunkilaisia Helsingin kaupungin laskujen maksamiseen liittyvissä asioissa.
Lue lisää palvelusta...
Lasten fysioterapiassa arvioimme ja kuntoutamme lapsen motorista kehitystä sekä liikkumis- ja toimintakykyä.
Lue lisää palvelusta...
Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoinen asiakirja.
Lue lisää palvelusta...
Tarjoamme lapsille ja nuorille maksutonta hammashoitoa vauvasta täysi-ikäiseksi asti.
Lue lisää palvelusta...
Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolista ja hauskaa liikuntaa, jolla pyritään kannustamaan heitä omaehtoiseen liikkumiseen ja liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan.
Lue lisää palvelusta...
Kotihoidon tuki on tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tukea haetaan Kelasta.
Lue lisää palvelusta...
Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa lapsia ja nuoria, joilla on puheen, kielen ja vuorovaikutuksen vaikeuksia.
Lue lisää palvelusta...
Alle 6-vuotiaan lapsen toimintaterapia-arviossa selvitämme, millaista tukea lapsi kaipaa kehitykseensä.
Lue lisää palvelusta...
Lapset tulevat vastaanottokotiin lastensuojelun tai sosiaalipäivystyksen tai sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijän yhteydenoton perusteella.
Lue lisää palvelusta...
Lastenkodissa asuu eri-ikäisiä lapsia, jotka eivät syystä tai toisesta voi asua kotona vanhempiensa kanssa.
Lue lisää palvelusta...
Me lastenneuvolassa seuraamme kanssasi lapsen kasvua ja kehitystä sekä tuemme koko perheen hyvinvointia.
Lue lisää palvelusta...
Arkisin saa apua omalta terveysasemalta. Alle 16-vuotiaiden päivystys on Uudessa lastensairaalassa.
Lue lisää palvelusta...
Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä.
Lue lisää palvelusta...
Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu.
Lue lisää palvelusta...
Jälkihuollon sosiaalityö vastaa 16-vuotta täyttäneiden huostaanotettujen ja yli puoli vuotta sijoitettuna olleiden nuorten sosiaalityöstä sijaishuollon päättymisen jälkeen.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   >
02.11.2022 08:56