Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Kaikki tänä vuonna 40 täyttävät miehet voivat tehdä sähköisen terveystarkastuksen.
Lue lisää palvelusta...
Joihinkin rakennus- ja peruskorjaushankkeisiin voit hakea valtion tukea (korkotukilainaa tai takauslainaa). Tätä varten tarvitset kunnan puoltavan lausunnon.
Lue lisää palvelusta...
Liikuntapalvelulla on 12 kuntosalia ja viisi voimailusalia ympäri Helsinkiä.
Lue lisää palvelusta...
Helsingissä on 25 kuntorataa ja niiden pituudet vaihtelevat 560 metristä aina 7 500 metriin.
Lue lisää palvelusta...
Arvioimme toimintakykysi ja tuen tarpeen, jos olet esimerkiksi ikääntynyt ja kotiutumassa sairaalasta. Jos olet kuntouttavan arviointiyksikön asiakas ja sinulla on asiaa kuntouttavaan arviointiyksikköön, soita oman alueesi tiimin numeroon. Voit ottaa yhteyttä myös Maisan kautta.
Lue lisää palvelusta...
Kuntouttava päivätoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat tukea päihteettömyyteen.
Lue lisää palvelusta...
Fysioterapeutit ohjaavat palvelukeskuksissa toimintakykyä tukevia liikuntaryhmiä.
Lue lisää palvelusta...
Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle.
Lue lisää palvelusta...
Kuntouttava vankityö -hankkeen tarkoituksena on kuntouttaa päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen sitoutuneita vankeja.
Lue lisää palvelusta...
Kuntoutuksen vuodeosastot antavat laitoskuntoutuspalveluja helsinkiläisille neurologisille kuntoutujille.
Lue lisää palvelusta...
Kuntoutusohjaaja neuvoo ja tukee sinua ja läheisiäsi, jos elämäntilanteesi muuttuu vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia.
Lue lisää palvelusta...
Kuntoutussuunnittelijat järjestävät lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita.
Lue lisää palvelusta...
Kaupunginmuseon tutkijat vastaavat mielellään kysymyksiin Helsingin historiasta. Voit lähettää oman kysymyksen ja selata aiempia kysymyksiä Kysy museolta -palvelussa.
Lue lisää palvelusta...
Kädentaitoryhmissä voit luoda uutta erilaisilla materiaaleilla ja tekniikoilla.
Lue lisää palvelusta...
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos edellyttää aina rakennusvalvonnan lupaharkintaa. Pääsääntöisesti käyttötarkoitusten muutokset ovat rakennusluvanvaraisia hankkeita.
Lue lisää palvelusta...
Helsinkiläiset voivat hakeutua laboratoriotutkimuksiin ilman ajanvarausta useimpiin laboratorioihin.
Lue lisää palvelusta...
Henkilöstökassan puhelinpalvelu lainoihin liittyvissä asioissa.
Lue lisää palvelusta...
Tarjoamme laitoshoidon yksiköissä ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa. Laitoshoito voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista.
Lue lisää palvelusta...
Kaupungin ympäristöpalvelut tekee Helsingin satamissa WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisia laivatarkastuksia alusten pyynnöstä.
Lue lisää palvelusta...
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54   >
02.11.2022 08:56