Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Helsinkiläiset voivat hakeutua laboratoriotutkimuksiin ilman ajanvarausta useimpiin laboratorioihin.
Lue lisää palvelusta...
Henkilöstökassan puhelinpalvelu lainoihin liittyvissä asioissa.
Lue lisää palvelusta...
Kaupungin ympäristöpalvelut tekee Helsingin satamissa WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) mukaisia laivatarkastuksia alusten pyynnöstä.
Lue lisää palvelusta...
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Lue lisää palvelusta...
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista.
Lue lisää palvelusta...
Viranomaisen henkilörekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa yksityisiin tarkoituksiin tai journalistisiin tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten.
Lue lisää palvelusta...
Helsingin kaupunki tarjoaa maksuttoman langattoman verkon käyttöön julkisilla paikoilla Helsingin keskustassa sekä useissa julkisissa tiloissa keskustan ulkopuolella.
Lue lisää palvelusta...
Lapsen tukeminen on osa varhaiskasvatuksen perustehtävää. Tuen muoto ja määrä sovitetaan yksilöllisesti lapsen tarpeisiin.
Lue lisää palvelusta...
Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa tukea perheiden erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa.
Lue lisää palvelusta...
Yhdessä perheen kanssa arvioidaan peruspalvelujen ja lastensuojelun tuen ja palvelujen tarvetta.
Lue lisää palvelusta...
Matalan kynnyksen puhelinpalvelu auttaa helsinkiläisiä lapsiperheitä löytämään oikeanlaista tukea.
Lue lisää palvelusta...
Lapsiperheiden sosiaaliohjaus on lapsiperheille tarkoitettua tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa.
Lue lisää palvelusta...
Lasketteluun ja pulkkailuun sopiva paikka.
Lue lisää palvelusta...
Lasten fysioterapiassa arvioimme ja kuntoutamme lapsen motorista kehitystä sekä liikkumis- ja toimintakykyä.
Lue lisää palvelusta...
Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoinen asiakirja.
Lue lisää palvelusta...
Tarjoamme lapsille ja nuorille maksutonta hammashoitoa vauvasta täysi-ikäiseksi asti.
Lue lisää palvelusta...
Lapsille ja nuorille järjestetään monipuolista ja hauskaa liikuntaa, jolla pyritään kannustamaan heitä omaehtoiseen liikkumiseen ja liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan.
Lue lisää palvelusta...
Kotihoidon tuki on tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tukea haetaan Kelasta.
Lue lisää palvelusta...
Lasten puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan 0-16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on tai epäillään ongelmia kielen ja/tai puheen kehityksessä.
Lue lisää palvelusta...
Alle 6-vuotiaan lapsen toimintaterapia-arviossa selvitämme, millaista tukea lapsi kaipaa kehitykseensä.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50   >
08.09.2020 08:54