Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Tehdään yhteistyötä oppilaan, perheen ja oppilashuollon kanssa.
Lue lisää palvelusta...
Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin.
Lue lisää palvelusta...
Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin.
Lue lisää palvelusta...
Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin.
Lue lisää palvelusta...
5. luokan laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen.
Lue lisää palvelusta...
Terveydenhoitajan tekemä nivelvaiheen terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin.
Lue lisää palvelusta...
Yläasteella aloittava oppilas osallistuu terveystarkastukseen vanhempien tai huoltajien kanssa.
Lue lisää palvelusta...
Laaja terveystarkastus sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän tarkastuksen.
Lue lisää palvelusta...
Terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus sisältää oppilaan terveyden, kasvun ja hyvinvoinnin seurannan ja arvioinnin.
Lue lisää palvelusta...
Kouluterveydenhuolto on peruskoululaiselle ja hänen perheelleen tarkoitettua ennaltaehkäisevää terveyspalvelua.
Lue lisää palvelusta...
Huoltajan on mahdollista anoa lapselle lupaa aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin.
Lue lisää palvelusta...
Poikkeavaa koulun aloittamista haetaan ja siitä tehdään päätös hyvissä ajoin ennen perusopetuksen alkamista.
Lue lisää palvelusta...
Kriisipäivystys antaa kriisiapua helsinkiläisille ja Helsingissä oleskeleville esimerkiksi onnettomuudessa, väkivaltatilanteessa tai läheisen kuoltua äkillisesti.
Lue lisää palvelusta...
Voit hakea kuljetustukea, jos et voi käyttää joukkoliikennettä ikääntymisestä johtuvan toimintakyvyn heikkenemisen takia.
Lue lisää palvelusta...
Kehittämisavustusta myönnetään kehittämishankkeisiin, jotka vastaavat vähintään yhteen seuraavista: 1. Vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen, esimerkiksi kun vastaavaa toimintaa puuttuu kaupungista. 2. Hyödyttävät taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin.3. Tukevat muutoin taiteen ja kulttuurin kannalta olennaisia kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.
Lue lisää palvelusta...
Taide- ja kulttuuriavustushakemuksella voidaan hakea Taide- ja kulttuuriavustusta ja Taiteen perusopetuksen avustusta.
Lue lisää palvelusta...
Annantalon, Caisan, Malmitalon, Stoan ja Harakan saaren kokoustiloja voi varata ja maksaa kätevästi verkossa.
Lue lisää palvelusta...
Kaikki tänä vuonna 40 täyttävät miehet voivat tehdä sähköisen terveystarkastuksen.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53   >
02.11.2022 08:56