Suoraan sisältöön

Kaupungin palvelut


Hae palvelun nimellä:


Palvelut aakkosittain:  


Katso myös

Tulostettava lomake
Luvat
Hakemukset


Voit hakea aloittamisoikeutta koko rakennuksen tai sen osan rakentamiselle ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen. Aloittamisoikeus voi koskea esimerkiksi rakennuksen perustustöiden tekemistä tai koko rakennuksen rakentamista. Rakennuksen tai sen osan purkamiseen ei myönnetä aloittamisoikeutta.
Lue lisää palvelusta...
Liikennemerkkeihin liittyvät aloitteet käsitellään Helsingin kirjaamossa.
Lue lisää palvelusta...
Liikennevaloihin liittyvät aloitteet käsitellään Helsingin kirjaamossa.
Lue lisää palvelusta...
Lue aloituskokouksen varaamisesta, aloittamisilmoituksen tekemisestä sekä erityissuunnitelmien toimittamisesta.
Lue lisää palvelusta...
Katua, toria tai puistoa voidaan käyttää kaupungin luvalla työalueena esimerkiksi rakennustyössä, muutossa, nostotyössä, kiinteistöremontissa, lumenpudotuksessa, elokuva- ja tv-tuotannoissa tai vaihtolavalle.
Lue lisää palvelusta...
Ammatillinen koulutus valmistaa sinua ammattiosaajaksi, jolle on kysyntää työmarkkinoilla. Koulutus sopii kaikenikäisille ja koulutuksiin voit hakeutua joustavasti läpi vuoden.
Lue lisää palvelusta...
Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa oppilaitoksessa opiskellen, oppisopimuksella tai niiden yhdistelmänä. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Aiemmasta osaamisesta riippuen ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää noin 1-3 vuotta.
Lue lisää palvelusta...
Valmentavassa koulutuksessa saa valmiudet hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen.
Lue lisää palvelusta...
Stadin ammatti- ja aikuisopiston eli Stadin AO:n hakutoimisto sekä Kasvatuksen ja koulutuksen neuvontapalvelut tarjoavat neuvontaa ammatillisiin opintoihin liittyvissä asioissa.
Lue lisää palvelusta...
Voitte ilmoittautua tai ilmoittaa huollettavanne sähköisesti Annantalon järjestämille kursseille.
Lue lisää palvelusta...
Kaupungin myöntämiä lainoja koskevat asiat.
Lue lisää palvelusta...
Ota yhteyttä huollon ajanvaraukseen, kun apuvälineesi tarvitsevat huoltoa. Voit varata ajan puhelimitse tai sähköisesti.
Lue lisää palvelusta...
Lainaamme apuvälineitä yli 16-vuotiaille helsinkiläisille, joiden toimintakyky on alentunut.
Lue lisää palvelusta...
Annamme neuvontaa Arbiksessa opiskeluun liittyvissä asioissa.
Lue lisää palvelusta...
Tontin omistaja tai haltija voi hakea muutosta voimassa olevaan asemakaavaan.
Lue lisää palvelusta...
Me asiakasohjauksessa teemme palvelutarpeen arviointia yhdessä ikääntyneiden ja heidän läheistensä kanssa.
Lue lisää palvelusta...
Joukkoliikenteen lipuista vastaa HSL.
Lue lisää palvelusta...
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Lue lisää palvelusta...
Maisa on sähköisen asioinnin kanava Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille.
Lue lisää palvelusta...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54   >
02.11.2022 08:56