Suoraan sisältöön

Työnjohtajien hyväksyminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Tämän varmistamiseksi rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla käytettävissään pätevä henkilöstö.

Saat lupapäätöksestä tietoa hankkeen vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksista ja siitä, tarvitaanko hankkeessa myös erityisalojen työnjohtajia.

Vastaavan työnjohtajan hyväksymistä on haettava ennen kuin aloitetaan rakennustyö tai valmistelevat työt kuten maankaivu, louhinta, paalutus tai puiden kaato. Myös luvanvaraisen saneerauskohteen purkutöissä tarvitaan vastaavaa työnjohtajaa.

Eritysalan työnjohtajan hyväksymistä on haettava ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden aloittamista.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »