Suoraan sisältöön

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta: Tietopyyntö viranomaisen henkilörekisteristä

Viranomaisen henkilörekisterissä olevia henkilötietoja voidaan luovuttaa kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa, jos tiedon saajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää luovutettavia henkilötietoja.
Henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä, joita ovat esimerkiksi EU: n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki, ei kuitenkaan sovelleta luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisiin tarkoituksiin suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn. Jos henkilötietoja pyydetään tällaisiin tarkoituksiin kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa, tiedon pyytäjällä on yleensä myös oikeus saada pyytämänsä tiedot.
Journalistisia tai akateemisen, taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä sovelletaan vain rajoitetusti. Jos henkilötietoja pyydetään tällaisiin tarkoituksiin kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa, tiedon pyytäjällä on myös yleensä oikeus saada pyytämänsä tiedot.

Tietopyynnöllä toteutetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Keskushallinto


Suomeksi