Suoraan sisältöön

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta: Omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö

Jokaisella on oikeus saada häntä itseään koskevat tiedot, jotka sisältyvät viranomaisen asiakirjaan. Tämä oikeus on esimerkiksi julkisen palvelun asiakkaalla. Julkisia palveluja toteutettaessa laaditaan usein asiakirjoja. Asiakirjat voivat koskea esimerkiksi asiakkaan hoitoa, huoltoa tai muuta toimintaa.
Henkilöllä on oikeus saada häntä itseään koskevat tiedot, vaikka viranomaisessa ei olisi vireillä häntä koskevaa asiaa.
Oikeus saada itseään koskevia tietoja on henkilökohtainen. Tietojen pyytämiseen voi kuitenkin halutessaan käyttää asiamiestä. Vajaavaltaisen puolesta oikeutta saada tieto käyttää yleensä hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu laillinen edustajansa.

Tietopyynnöllä toteutetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Keskushallinto


Suomeksi