Suoraan sisältöön

Ulkoilmatapahtuman jätehuoltosuunnitelma

Yleisötilaisuuden, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, järjestäjän on toimitettava jätehuoltosuunnitelma kaupungin ympäristöpalveluille osoitteeseen: kymp.palu.ymparistovalvonta@hel.fi vähintään 30 vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.

Suunnitelmassa tulee esittää vähintään seuraavat asiat:

- kartta tapahtuma-alueesta ja jäteastioiden sijoittelusta alueella
- arvio syntyvän jätteen kokonaismäärästä
- arvio määristä jätelajeittain, myös vaarallisista jätteistä
- jätteiden lajittelusuunnitelma jätelajeittain
- jätteiden vastaanottopaikat
- suunnitelma siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee noudattaa Valviran ohjetta suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 14/15.11.2011
- selvitys tapahtuma-alueen lähialueen jätehuollon järjestämisestä tilaisuuden aikana sekä siivoamisesta tilaisuuden jälkeen
- tapahtuma-alueen loppusiivouksen järjestäminen.

Yleisötilaisuuden, josta on laadittu jätehuoltosuunnitelma, järjestäjän on toimitettava kaupungin ympäristöpalveluille osoitteeseen: kymp.palu.ymparistovalvonta@hel.fi loppuraportti toteutuneista jätemääristä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilaisuuden järjestämisestä.

Yleisötilaisuudet, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita:

Kaikissa yleisötilaisuuksissa, joissa yleisölle tarjotaan elintarvikkeita, tulee muusta yhdyskuntajätteestä erottaa ja laittaa omiin keräysvälineisiinsä ainakin seuraavat jätteet:

- biojäte, jos sitä syntyy tilaisuudessa vähintään 25 kg
- kartonkipakkaukset ja pahvi, jos niitä poistetaan käytöstä vähintään 25 kg tilaisuuden aikana
- lasipakkaukset, jos niitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 25 kg
- metallipakkaukset, jos niitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 25 kg
- muovipakkaukset, jos niitä poistetaan tilaisuudessa käytöstä vähintään 15 kg

kymp.palu.ymparistovalvonta@hel.fi

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Yhteystiedot ja toimipisteet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala


Suomeksi