Suoraan sisältöön

Tapaamispaikkapalvelut

Erillään asuva lapsi ja vanhempi voivat tavata toisiaan Helsingin kilpailuttamissa tapaamispaikoissa. Tapaamispaikoissa on mahdollista järjestää valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja helsinkiläisille lapsille, jos tuki tai valvonta on tarpeen lapsen edun kannalta perustellusta syystä.

Valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen tai oikeuden päätöksen perusteella ja ne ovat asiakkaille maksuttomia.

Tapaamisten järjestäminen käynnistyy siten, että vanhemmat toimittavat tapaamisia koskevan päätöksen tai muualla kuin Helsingissä vahvistetun sopimuksen perheoikeudellisiin asioihin. Tämän jälkeen perheoikeudellinen yksikkö tekee päätöksen palvelun hankkimisesta, joka lähetetään molemmille vanhemmille. Päätöksessä mainitaan tapaamispaikan yhteystiedot. Vanhemmat varaavat tutustumiskäynnin ja tapaamisajat tämän jälkeen suoraan tapaamispaikasta.

Lisätietoja tapaamispaikkapalvelun aloituksesta voi saada numerosta 09 310 28889 tai sähköpostitse lähettämällä suojattua sähköpostia osoitteeseen sote.tapaamispaikkapalvelut@hel.fi. Suojatun sähköpostin voi lähettää osoitteessa https: //securemail.hel.fi/.

Tapaamispaikkapalveluiden piirissä olevat voivat tarvittaessa olla yhteydessä numeroon 09 3104 3437 tai 09 310 43302.

Oikeuden päätöksen tai muun kuin Helsingin lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen voit toimittaa perheoikeudellisten asioiden yksikköön suojatulla sähköpostilla osoitteeseen sote.tapaamispaikkapalvelut@hel.fi. Suojatun sähköpostin voi lähettää osoitteessa https: //securemail.hel.fi/.

Kirjeitse ko. dokumentit voi lähettää osoitteella:

Perheoikeudelliset asiat/Tapaamispaikkapalvelu

PL 8620

00099 Helsingin kaupunkiIlmoitathan samalla puhelinnumerosi sekä sähköpostiosoitteesi. Jos

mahdollista, ilmoita myös toisen vanhemman yhteystiedot.

Tapaamispaikkapalvelun esite löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Käytön edellytykset:

Helsinkiläiset erillään asuvat lapset ja vanhemmat.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »