Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoito ja huolenpito

Uudet asiakkaat hakevat palvelua soittamalla Seniori-info -puhelinneuvontaan.
Palvelua hakevan henkilön palvelutarve arvioidaan kartoittamalla hänen toimintakykynsä ja terveydentilansa sekä muut ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen liittyvät tekijät. Arviointi ja päätös pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta tehdään moniammatillisena yhteistyönä SAP-toimintamallin (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus) mukaisesti.

Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa järjestetään palveluasumisena tai laitoshoitona. Ikääntyneiden asumispalveluissa ollaan vähitellen luopumassa laitoshoidosta ja siirtymässä yksilöllisempään, nykyvaatimukset paremmin täyttävään palveluasumiseen, jossa iäkäs henkilö asuu omassa asunnossaan tai yhden tai kahden hengen huoneessa ryhmäkodissa. Asunnossa on sänky ja patja sekä yleisvalaistus talon puolesta. Asiakas saa kalustaa ja sisustaa oman asuntonsa itse.

Ympärivuorokautisessa hoidossa toteutetaan vastuuhoitajamallia ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on, että iäkäs henkilö voi jatkaa omannäköistä elämäänsä myös ympärivuorokautisen hoidon asiakkaana. Tähän pyritään edistämällä asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla turvallinen ja arvokas elämä elämän loppuun asti.

Käytön edellytykset:

EDELLTYKSET
Tarvittava hoito pyritään aina ensisijaisesti järjestämään asiakkaan yksityiskodissa kotihoidon ja muiden avopalvelujen turvin. Ympärivuorokautista hoitopaikkaa ei voida myöntää, jos avopalveluja ei ole ollut monipuolisesti käytössä.

Maksujen määräytymistä varten asiakas antaa tiedot tuloista ja varallisuudesta.

Palvelu on tarkoitettu iäkkäille ja alle 65-vuotiaille monisairaille henkilöille

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »