Suoraan sisältöön

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön tiimissä uuden asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja sen pohjalta mietitään yhdessä palvelujen ja tuen tarve.

Asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä oman asuinalueen aikuissosiaalityön tiimiin. Alle 30-vuotiaille ja 30 vuotta täyttäneille asiakkaille on omat tiiminsä.

Aikuissosiaalityötä tehdään yksittäisten asiakkaiden, perheiden ja yhteisöjen parissa. Asiakas voi hakea aikuissosiaalityön tiimistä apua esimerkiksi työhön, asumiseen, perhe-elämän sujuvuuteen, raha-asioiden hoitoon ja erilaisiin elämän kriisitilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat pyrkivät tukemaan asiakasta hänen pärjäämisessään yhteisellä tavoitteellisella työskentelyllä, neuvoilla, ohjaamisella ja harkinnanvaraista ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntämällä.

Aikuissosiaalityön tiimeillä on käytettävissään myös muut aikuisväestölle suunnatut sosiaali- ja terveystoimen palvelut kuten asumisneuvonta, sosiaalinen luototus, työkykyselvitys ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut.

Käytön edellytykset:

Asiakkuus määräytyy asiakkaan asuinosoitteen mukaan.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Lue lisää:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »