Suoraan sisältöön

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on kotiin annettavaa tukea perheiden erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa. Kotipalvelulla tarkoitetaan lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien toimintojen ja tehtävien suorittamista tai niissä avustamista.

Tavoitteena on antaa konkreettista ja suunnitelmallista apua, tukea, ohjausta ja neuvontaa perheen arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Tavoite on tukea ja ohjata perhettä selviytymään omatoimisesti arjessa. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja.

Tavoite on ohjaamalla ja yhdessä tekemällä, perheen omien voimavarojen avulla, edistää perheen arjessa selviytymistä sekä lapsen hyvää kasvua ja kehitystä.

Tarkoituksena on edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä. Palvelun avulla pyritään tunnistamaan, ehkäisemään ja helpottamaan lasten, nuorten ja perheiden pulmia mahdollisimman varhain.

Palvelua haetaan Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelusta puh. 09 3101 5454 tai Tarvitsen apua -napin kautta, joka löytyy muun muassa sivulta hel.fi/perheentuki.

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada tilapäisesti perheen alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun syyn perusteella.

Tämä tarkoittaa, että voit ottaa yhteyttä, kun
- koet olevasi uupunut
- toivot tukea ja apua raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
- vauva valvottaa
- perheeseen on syntynyt useampi lapsi kerralla
- tarvitset tukea pidempiaikaisen masennuksen tai muun psyykkisen oireilun vuoksi
- toivot apua elämäntilanteessa tapahtuneessa äkillisessä muutoksessa, esim. vanhempien ero tai perheenjäsenen sairastuminen
- perheessä on vanhemman tai lapsen pitkäaikainen sairaus tai vamma
- tarvitset opastusta arjen sujumiseen
- tarvitset lastenhoitoapua asiointien ajaksi, esim. sairaala- ja terapiakäynnit
- sinulla on muu tuen tarve.

Kotipalvelun apu ja tuki on määräaikaista.

Yhdessä perheen kanssa tehdään palvelusuunnitelma, jossa sovitaan työn tavoitteista ja toimintatavoista. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti perheen kanssa.

Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista. Lapsiperheiden kotipalvelussa on 1.7.2021 alkaen kaksi maksuperustetta: tilapäinen ja kuukausimaksuun perustuva. Yli kaksi kuukautta kestävä ja vähintään kerran viikossa annettava palvelu on kuukausimaksun piirissä. Myös arviointikäynti on osa palvelua ja sisältyy suunniteltuihin tunteihin.

Lue lisää alla olevasta linkistä 'Asiakasmaksulaki uudistuu'.

Palvelua voidaan järjestää myös palvelusetelin avulla.

Käytön edellytykset:

Perheiden avun tarvetta arvioidaan ennen työskentelyn aloittamista. Tilannearvio kotipalvelun tarpeesta tehdään asiakkaan selvityksen perusteella.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Asiointipalvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »