Suoraan sisältöön

Vaikeavammaisen henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu auttaa vaikeavammaista henkilöä elämään omaa elämäänsä päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Sitä on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten välttämättä tarvittava määrä eri vuorokaudenaikoina. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen vähintään 30 tuntia kuukaudessa, mikäli pienempi tuntimäärä ei riitä turvaamaan välttämätöntä avunsaantia.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä, vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä Vammaispalveluhakemus -lomakkeella. Ruotsinkieliset asiakkaat hakevat palvelua vammaisten sosiaalityön itäisestä toimipisteestä, jossa heitä palvellaan ruotsiksi.

Palvelua tuotetaan korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset, jolloin vammainen henkilö toimii avustajansa työnantajana, palvelusetelillä tai kunnan ostopalveluna.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Niiden työnantajien osalta, jotka kuuluvat Heta-liittoon, noudatetaan Heta-liiton allekirjoittamaa Henkilökohtaisten avustajien työehtosopimusta.

Käytön edellytykset:

Edellytys on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa avun sisällön, määrän ja toteuttamisajan. Avuntarpeen tulee olla pitkäaikainen tai pysyvä.

Sosiaalityöntekijä arvioi henkilökohtaisen avun tarpeen yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa lähiverkoston kanssa. Päätöksen tueksi edellytetään lääkärin arviota avuntarpeen pysyvyydestä. Tarvittaessa käytetään myös muiden ammattihenkilöiden lausuntoja.

Henkilökohtaisen avun myöntäminen perustuu palvelusuunnitelmaan. Päätös toteuttamistavasta ja tuntimääristä tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »