Suoraan sisältöön

Terapeuttinen vauvaperhetyö

Terapeuttisessa vauvaperhetyössä tuetaan ja hoidetaan lasta odottavia tai hoidon alkaessa alle yksivuotiaiden lasten perheitä, joissa on huolta vuorovaikutuksesta vauvan kanssa. Terapeuttiseen vauvaperhetyöhön voi hakeutua aikaisintaan raskausviikolla 20. Palveluun ei voi ilmoittautua aiemmin.

Vauvan odotus ja syntymä voivat tuoda mukanaan odottamattoman suuria mullistuksia. Vauvan äiti tai isä voi kokea epävarmuutta, huolestuneisuutta, ahdistuneisuutta tai masennusoireita odotusaikana tai vauvan syntymän jälkeen. Vauva voi olla itkuinen, levoton, vaikeasti rauhoiteltava tai hänellä voi olla nukkumiseen ja syömiseen liittyviä haasteita. Perheen yhteiselämä ja arkinen selviytyminen uudessa elämäntilanteessa voivat vaikeutua monista syistä.

Terapeuttisessa vauvaperhetyössä tehdään monipuolista psykoterapeuttista työtä, perheen tarpeet huomioiden. Tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja tukea vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta sekä tukea vauvan suotuisaa kehitystä. Vanhemmilla on mahdollisuus työstää vanhemmuuttaan sekä suhdettaan vauvaansa, puolisoonsa ja muihin läheisiinsä.

Työmuotoja ovat mm. äiti-vauva-, isä-vauva -tapaamiset, pari- ja perhetapaamiset sekä verkostotapaamiset. Tarvittaessa tehdään kotikäyntejä. Vanhempi-vauva -ryhmiä järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Palvelua haetaan Lapsiperheiden sosiaalineuvonnan puhelinpalvelusta puh. 09 3101 5454 ma-pe klo 9-12 tai Tarvitsen apua -napin kautta, joka on mm. sivulla hel.fi/perheentuki. Ruotsinkielinen puhelinpalvelu vastaa ma klo 9-12.

Toimipisteet ovat Kallion perhekeskuksessa ja Malmilla.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Käytön edellytykset:

Terapeuttinen vauvaperhetyö on tarkoitettu lasta odottaville ja alle vuoden ikäisten lasten perheille silloin, kun raskauteen, vauvan syntymään tai sen jälkeiseen aikaan liittyvät huolet heijastuvat vanhemmuuteen sekä vanhemman ja vauvan väliseen suhteeseen. Terapeuttisen vauvaperhetyön apua voidaan hyödyntää silloin, kun läheisten tai neuvolan ja muiden perustason palveluiden tuki ei riitä.

Vanhemman päihdeongelma ja psykoosi tai perheväkivaltatilanne akuuttivaiheessaan on vauvaperhetyössä psykoterapeuttisen työskentelyn este.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Asiointipalvelut:

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali- ja terveystoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »