Suoraan sisältöön

Omaishoitajan valmennus (vammaispalvelut)

Omaishoitajan valmennuksen tavoitteena on tukea ja kehittää omaishoitajaksi ryhtyvän henkilön valmiuksia omaishoitajana toimimisessa.

Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi omaishoitajan asemaan ja hyvinvointiin sekä kunnan ja omaishoitajan yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä sekä toisaalta avustamisen ja hoivatyön perusteisiin liittyviä kysymyksiä. (Valmennuksella voidaan edistää hoidon laatua ja varmistaa, että omaishoitajat toteuttavat hoidettavien toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä toimintatapoja.)

Alle 65-vuotiaiden uusien omaishoitajien valmennuksesta vastaavat vammaistyön omaishoidontuen työntekijät. Valmennuksia järjestetään 4-5 kertaa vuodessa ja valmennus sisältää vaihtuvia teemoja kuten esim. parisuhde, vertaistuki, sosiaali- ja terveystoimen palvelut ja omaishoitajan jaksaminen. Valmennuksiin lähetetään kutsu ja siihen ilmoittaudutaan oman omaishoidon tuen työntekijän kautta.

Kunnan tehtävänä on valmennuksen järjestäminen, jolloin valmennuksen toteuttamisesta voi vastata muukin toimija, kuten järjestö.

Käytön edellytykset:

Kunnan velvollisuus järjestää valmennusta koskee omaishoitosopimuksen tehneitä omaishoitajia, ja on ensisijaisesti suunnattu uusille omaishoitajille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi

Aiheeseen liittyvät palvelut:

Palvelusta vastaa:

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala


Suomeksi | På svenska » | In English »